بررسی وضعیت حقوقی قرارداد بیع دین در ایران

کد خبر: 262477 یکشنبه 27 تیر 1395 - 8:34
بررسی وضعیت حقوقی قرارداد بیع دین در ایران

کتاب «بررسی وضعیت حقوقی قرارداد بیع دین در ایران» به قلم حجت الاسلام محمدرضا اسدزاده و حجت الاسلام وحید محمدی منتشر شده است. نویسندگان این کتاب معتقد هستند که بیع یکی از عقود مهم است و قانون مدنی ایران با تعریف تملیک عین به عوض معلوم با آن رفتار کرده است.

این کتاب در سه فصل به بررسی مسائل مختلف حقوقی بیع دین در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است تا به برخی از سوالات در این رابطه پاسخ دهد.

فصل نخست این کتاب در رابطه با بررسی مفهومی بیع و مبانی فقهی آن می باشد و در آن تعریف بیع، تعریف دین، حقیقت ذمه و دین، تعریف بیع دین، انواع بیع دین و مبانی اعتبار بیع دین مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

در فصل نخست این کتاب به تعریف بیع پرداخته شده تا به این سوال که دین چگونه می‌تواند در قالب بیع تحقق یابد جواب داده و همچنین در این مجموعه مبانی دین کاملا تشریح و تبیین گردیده است.

ماهیت، شرایط و اوصاف بیع دین موضوع بررسی‌های فصل دوم کتاب با زیر فهرست‌های ماهیت حقوقی بیع دین، شرایط قرارداد بیع دین و اوصاف بیع دین است.

در فصل سوم اعمال و وقایع حقوقی که تشابه نزدیکی با بیع دین دارند بررسی می‌شود تا وجوه افتراقی آنها مشخص شود و این قرارداد به صورت مستقل بتواند جایگاه ویژه خود را پیدا و توسعه یافته و ویژگی ها و مزیت‌هایش نمود یابد.

کتاب حاضر کتابی تحقیقی توصیفی و به صورت مطالعه کتابخانه‌ای صورت گرفته است و امید است این اثر شروعی برای تحقیقات اساسی و مطالعات بیشتر باشد.

شایان ذکر است کتاب «بررسی وضعیت حقوقی قرارداد بیع دین در ایران» در هزار نسخه توسط انتشارات شایسته و درویش و در ۱۸۴ صفحه منتشر شده است.

صفحه تازه های نشر