الگوی خلق اعتبار در بانکداری اسلامی متاثر از اندیشه شهید صدر(ره)

کد خبر: 262426 سه شنبه 1 تیر 1395 - 16:25
الگوی خلق اعتبار در بانکداری اسلامی متاثر از اندیشه شهید صدر(ره)

فصلنامه اقتصاد اسلامی در شماره 61 از سال شانزدهم خود مقاله‌ای با عنوان «الگوی خلق اعتبار در بانکداری اسلامی متاثر از اندیشه شهید صدر(ره)» به قلم ایمان باستانی فر، محمدرضا حیدری و وحید مقدم منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«مسئله خلق بدهی در نظام بانکداری متعارف از مسائل مهمی است که پس از بحران 2008م، به آن توجه بیشتری شد. یکی از مسائل اصلی در بانکداری اسلامی، مسئله خلق اعتبار است. در این باره دیدگاه‌های گوناگونی در میان اقتصاددانان وجود دارد. از دید شهید صدر در عرصه بانکداری اسلامی، خلق اعتبار، مبتنی بر ضوابط شرعی، امکان‌پذیر است؛ اما آیا الگوی شکل‌گیری خلق اعتبار از دید وی با خلق اعتبار در نظام بانکداری متعارف یکسان است؟

در تحقیق پیش‌رو، ضوابط شرعی متاثر از دیدگاه شهید صدر درباره خلق اعتبار در بانکداری اسلامی، با روش تحلیلی تشریح و الگوی مفهومی از فرایند شکل‌گیری خلق پول معرفی و در چارچوب ضریب فزاینده پولی در قالب اثر شریعت، الگویی از خلق اعتبار در بانکداری اسلامی متاثر از اندیشه شهید صدر ارائه می‌شود. فرضیه تحقیق گویای آن است که میان سازوکار شکل‌گیری فرایند خلق اعتبار از دید شهید صدر با نظام بانکداری متعارف تمایز وجود دارد. نتیجه‌ها گویای آن است که اثر شریعت شامل بدهکار بودن متقاضی اعتبار، التزام به اجرای شرط قبض، اطمینان بانک به اطلاعات متقاضی وام، جواز و لزوم عقد قرض بر ضریب فزاینده خلق پول اثرگذار بوده و وجه تمایز الگوی خلق اعتبار از دید شهید صدر با خلق اعتبار در نظام بانکداری متعارف است.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.