بررسی اثر عقدهای بانکداری اسلامی بر نرخ بیکاری در ایران

کد خبر: 262425 دوشنبه 31 خرداد 1395 - 13:53
بررسی اثر عقدهای بانکداری اسلامی بر نرخ بیکاری در ایران

فصلنامه اقتصاد اسلامی در شماره 61 از سال شانزدهم خود مقاله‌ای با عنوان «بررسی اثر عقدهای بانکداری اسلامی بر نرخ بیکاری در ایران» به قلم سیدعلی پایتختی اسکویی و عباس عرب مازار منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«در نظام بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) توزیع منابع به وسیله عقدهای اسلامی صورت می‌گیرد. به وسیله این عقدها بانک‌ها تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادهای اسلامی تنظیم کرده و در اختیار آنها قرار می‌دهند. هدف اصلی مقاله پیش رو بررسی اثر عقدهای اسلامی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور از داده‌های فصلی سال های 1379 ـ 1392 با به کارگیری روش آزمون کرانه‌ها و خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتیجه‌های تحقیق نشان می‌دهد که در بین عقدهای اسلامی، فقط نرخ رشد مانده تسهیلات مبادله‌ای، اثر منفی بر نرخ بیکاری دارد. به عبارت دیگر با افزایش تسهیلات مبادله‌ای، نرخ بیکاری در اقتصاد ایران کاهش می‌یابد؛ در حالیکه نرخ رشد مانده تسهیلات مشارکتی و تسهیلات قرض‌الحسنه اثر مثبت بر نرخ بیکاری دارند. ضریب تصحیح خطای برآوردشده مدل نشان می دهد که 36 درصد از عدم تعادل در نرخ بیکاری در دوره بعد تعدیل می‌شود.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.