طراحی مدل‌های عملیاتی اوراق بهادار (صکوک) جهت انجام عملیات بازار باز

کد خبر: 262417 سه شنبه 25 خرداد 1395 - 16:31
طراحی مدل‌های عملیاتی اوراق بهادار (صکوک) جهت انجام عملیات بازار باز

کتاب «طراحی مدل‌های عملیاتی اوراق بهادار (صکوک) جهت انجام عملیات بازار باز: چارچوبی نوین برای سیاست‌گذاری پولی اسلامی» به قلم حسین میثمی و کامران ندری و با مقدمه حضرت آیت‌الله محمد علی تسخیری، در بهار ۱۳۹۵ توسط دانشگاه امام صادق(ع) به قیمت ۲۴۵۰۰۰ ریال منتشر شده است.

در مقدمه این کتاب آمده است:

«با توجه به جدید بودن دانش بانكداری اسلامی، محققین این حوزه تاكنون بیشتر به مقوله «بانكداری تجاری اسلامی» پرداخته‌اند. به معنی كه سعی نموده‌اند تا شیوه‌های مورد استفاده در تنظیم رابطه بانك‌های تجاری با سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان را از منظر اسلامی مورد نقد قرار داده و روش‌های جایگزینی ارائه كنند كه در كنار اجرائی بودن، از مشروعیت فقهی نیز برخوردار باشند. اما مقوله «بانكداری مركزی اسلامی» و تنظیم رابطه بانك مركزی با دولت، بانك‌ها و موسسات اعتباری و عموم مردم در چارچوبی اسلامی، خیلی مورد توجه نبوده است. به همین دلیل است كه تاكنون تحقیقات معدود و پراكنده‌ای در رابطه با برخی از موضوعات بانكداری مركزی اسلامی انجام شده است و در رابطه با بسیاری از موضوعات نیز خلا پژوهشی قابل ملاحظه‌ای مشاهده می‌شود.

پژوهش حاضر تلاش می‌کند تا یکی از مهمترین ابعاد بانکداری مرکزی اسلامی، یعنی عملیات بازار باز با استفاده از ابزارهای منطبق با شریعت، را مورد بحث قرار دهد. اهمیت مسئله تحقیق در آن است که عملیات بازار باز، به اذعان اکثر کتب و مقالات معتبر در حوزه سیاست‌گذاری پولی، مهمترین شیوه‌ای است که سیاست‌گذار پولی جهت دست‌یابی به اهدافی که دارد می‌تواند از آن استفاده کند. تجربه استفاده گسترده بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از عملیات بازار باز نیز تاییدی بر اهمیت استفاده از این ابزار است.

ساختار تحقیق بدین صورت است که فصل اول پژوهش به کلیات و مفاهیم (شامل روش‌شناسی، روش تحقیق و غیره) اختصاص یافته و فصل دوم، به شناخت عملیات بازار باز در ادبیات اقتصادی و تجارب كشورهای مختلف در استفاده از ابزارها و شیوه‌های متعارف می‌پردازد. فصل سوم به تحلیل عملیات بازار باز از منظر فقهی و تجارب كشورهای مختلف در استفاده از ابزارهای جایگزین اسلامی اختصاص یافته است. فصل چهارم به آسیب‌شناسی تجربه بانک مرکزی کشور در استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی پرداخته و چالش‌های فقهی و اقتصادی این تجربه استخراج می‌گردد. فصل پنجم تحقیق به طراحی انواع اوراق بهادار اسلامی (صکوک) جهت عملیات بازار باز در چارچوب اسلامی اختصاص می‌یابد. پیش‌نیازها و الزامات استفاده از مدل‌های عملیاتی اوراق بهادار اسلامی (صكوك) جهت عملیات بازار باز در فصل ششم مورد بحث قرار گرفته و فصل آخر نیز از مباحث مطرح شده نتیجه‌گیری نموده و توصیه‌های سیاستی مشخص جهت اجرا پیشنهاد می‌کند. در این فصل موضوعات متنوعی جهت تحقیقات آینده نیز ارائه می‌شود.

همچنین در مقدمه آیت‌الله محمد علی تسخیری در ابتدای این کتاب آمده است: «کتاب حاضر در بین تحقیقات بانکداری اسلامی حقیقتا فرید و یگانه بوده و بنده از اینکه محققان بر ظرافت‌های فقهی عقود اسلامی تسلّط یافته‌اند و توانسته‌اند بر اساس آن‌ها شیوه‌های کاربردی برای بانک مرکزی کشور طراحی کنند، واقعا خوشحالم. تحلیل‌های فقهی این اثر که به طور عمده در فصول سوم و چهارم انجام شده شایسته تقدیر است».

علاقه‌مندان جهت تهیه این کتاب می‌توانند به معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) مراجعه کنند.

صفحه تازه های نشر