بررسی ابزارهای سیاست پولی متعارف در بانکداری بدون ربا

کد خبر: 262414 دوشنبه 24 خرداد 1395 - 11:35
بررسی ابزارهای سیاست پولی متعارف در بانکداری بدون ربا

دوفصلنامه مطالعات فقه امامیه در شماره ۴ از سال سوم خود مقاله‌ای با عنوان «بررسی ابزارهای سیاست پولی متعارف در بانکداری بدون ربا» به قلم سید عباس موسویان و عبداله انصاری منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«سیاست پولی مجموعه تدابیری است که بانک مرکزی به منظور کنترل نظام پولی و حفظ ثبات ارزش پول، جهت تسریع رشد اقتصادی، تنظیم فعالیت بخش های مختلف اقتصادی و حل مسائل در جامعه اتخاذ می‌کند. بدیهی است که اجرای خردمندانه سیاست پولی برای رسیدن به اهداف سیاست پولی تنها از مسیر ابزارهای آن میسر بوده و نیازمند ژرف‌نگری در سطح و عمق است. در بانکداری متعارف، برای دستیابی به اهداف اقتصادی به اجرای سیاست پولی از طریق ابزارهای کمی و کنترل کیفی اعتبارات بهره گرفته می‌شود. با توجه به ممنوعیت ربا در اسلام و الغای کارکرد آن در نظام بانکداری بدون ربا و حرمت به کارگیری ابزار مبتنی بر ربا، تحقیق حاضر در نظر دارد ضمن نقد و بررسی ابزارهای پیش گفته، امکان سنجی کاربرد آنها را در بانکداری بدون ربا به عنوان متغیرهای سیاست اقتصادی در چارچوب فقه اسلامی، جهت کنترل و نظارت میزان نقدینگی و تنظیم حجم پول پرقدرت ارزیابی کند.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.