طراحی و برآورد تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی

کد خبر: 262334 دوشنبه 3 خرداد 1395 - 0:51
طراحی و برآورد تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی

دوفصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران در شماره ۲۴ از سال دوازدهم خود مقاله‌ای با عنوان «طراحی و برآورد تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی» به قلم ایمان باستانی فر، محمد رضا حیدری و محمد واعظ برزانی منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«سیاست پولی بهینه، آن است که کمترین زیان اجتماعی را داشته باشد. تابع زیان مقام پولی، دربردارنده مولفه‌های کلیدی و مهمی جهت دستیابی به کمترین زیان اجتماعی است. این تابع، که چارچوبی مناسب جهت استخراج سیاست های بهینه پولی است، مبتنی بر اهداف اقتصاد کلان و قیود و واقعیت‌های موجود یک نظام طراحی می‌شود و نمی‌تواند مستقل از مبانی ارزشی حاکم بر یک نظام اقتصادی باشد.

در این مقاله، اهداف تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی و سازگار با شرایط اقتصاد ایران استخراج و با قید منحنی فیلیپس تعمیم یافته تصریح می‌شود و سیاست پولی مبتنی بر حجم پول براساس سری زمانی سالهای 1358تا 1392 و الگوی ARDL برآورد می‌گردد. نتایج ناشی از حل مسئله بهینه یابی تابع زیان مقام پولی نشان می‌دهد که در یک فرآیند بهینه، رشد اقتصادی باید مبتنی بر برآیند رشد، هدف‌گذاری شود و کاهش شکاف درآمدی، به صورت توامان باشد. همچنین، در ساختار فعلی اقتصاد، مقام پولی نمی‌تواند به تنهایی ضامن تحقق اهداف رشد اقتصادی، توامان با کاهش شکاف درآمدها و کاهش شکاف بیکاری باشد؛ بنابراین حرکت به سمت تقویت بیشتر بازارهای مالی و ارتباط آن با سیاست های پولی ضروری است.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.