شماره ۱۶ دوفصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی»

کد خبر: 262317 شنبه 25 اردیبهشت 1395 - 16:47
شماره ۱۶ دوفصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی»

شماره جدید دوفصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات اقتصاد اسلامي (سال هشتم، شماره 1۶، بهار و تابستان 139۵) به همت دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) منتشر شد.

در این شماره می‌خوانیم:

«تأثیر چرخه‌های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی منتخب» (صاحبه محمدیان‌منصور و ابوالقاسم گلخندان)

«طراحی سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران و آثار بالقوه اقتصادی آن» (احمد شعبانی و عبدالمحمد کاشیان)

«تأمین داوطلبانه کالاهای عمومی (مطالعه موردی: تأمین امنیت در جزیره‌العرب پیش از اسلام)» (الیاس نادران و محمدجواد شریف‌زاده)

«بررسی عوامل تعیین‌کننده سود خالص در بانکداری بدون ربا با تأکید بر تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب (مطالعه موردی: نظام بانکداری بدون ربا ایران)» (مهدی قائمی‌اصل و شهاب متین و صادق بافنده ایمان‌دوست و سیدمهدی موسوی‌بررودی)

«سازوکار اثرگذاری صکوک بر شوک‌های ارزی با استفاده از مدل سبد بهینه دارایی و ارائه یک ابزار پیشنهادی» (محمود عیسوی و وهاب قلیچ)

«ماهیت بانک و دلالت‌های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی» (سیدمهدی حسینی دولت‌آبادی)

«اطلاعات نامتقارن و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی» (حسین صادقی سقدل و یاور خانزاده)

«تحلیل انتقادی الگوی متعارف آموزش عمومی سواد مالی از منظر اقتصاد اسلامی» (مهدی طغیانی و امین مرادی باصیری)

علاقمندان می توانند جهت دریافت اصل مقالات به سایت دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی مراجعه نمایند.