آیا بانک‌های اسلامی در بحران مالی تاب‌آوری بیشتری دارند؟

کد خبر: 262288 شنبه 11 اردیبهشت 1395 - 10:16
آیا بانک‌های اسلامی در بحران مالی تاب‌آوری بیشتری دارند؟

فصلنامه روند در شماره 17 از سال بیست و دوم خود مقاله‌ای تحت عنوان «آیا بانک‌های اسلامی در بحران مالی تاب‌آوری بیشتری دارند؟» به قلم معظم فاروق و سجاد ظاهر و ترجمه الدار صداقت پرست منتشر کرده است.

در مقدمه این مقاله می‌خوانیم:

«رشد سریع بانکداری اسلامی در کشورهای در حال توسعه با ادعاهایی مبنی بر تاب‌آوری بیشتر آن در بحران‌های مالی در مقایسه با بانکداری متعارف همراه شده است. البته، شواهد تجربی اندکی برای حمایت از چنین ادعایی وجود دارد. با استفاده از داده‌های پاکستان که در آن هم بانکداری اسلامی و هم بانکداری متعارف وجود دارد، عملکرد این بانک‌ها را در یک بحران مالی مقایسه کرده‌ایم. نتایج نشان داد که چه در حالت غیرمشروط و چه در حالت کنترل مشخصات بانک، در شعب اسلامی بانک‌ها، تمایل کمتری به خروج سپرده‌ها در بحران‌های مالی وجود دارد. شعب اسلامی بانک‌هایی که هم عملیات اسلامی و هم عملیات غیراسلامی دارند، در بحران‌ها، تمایل به جذب سپرده (به جای کاهش آن) دارند که نشان‌دهنده نقش برند مذهبی است. همچنین دریافتیم، شعب بانک‌های اسلامی، وام‌های بیشتری در بحران‌های مالی می‌پردازند و تصمیمات وام‌دهی آنها کمتر به سپرده‌ها متکی است. یافته‌های ما نشان می‌دهد که افزایش شمول مالی گروه‌های مبتنی بر اعتقاد دینی، می‌تواند ثبات سیستم بانکداری را ارتقا دهد.»

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت مقاله به این نشانی مراجعه کنند.