انتشار اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران

کد خبر: 262282 یکشنبه 5 اردیبهشت 1395 - 14:48
انتشار اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران

یکی از چالشهای پیش روی دولت جمهوری اسلامی ایران تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از دولت و شرکت‌های دولتی است. از این رو، بر اساس بند ب ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به دولت اجازه داده شده جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی «اوراق اجاره» منتشر نماید.

 تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره مستلزم فروش دارائی از سوی بانی (دولت) میباشد که این امر برای دولت مقدور نیست بنابراین استفاده از مدل رایج انتشار اوراق اجاره برای تأمین مالی دولت ممکن نیست و باید مدل جدیدی را طراحی نمود. در این مدل اشخاص طلبکار از دولت میتوانند برای گرفتن طلب خود، دارائیهایشان را جهت انتشار اوراق اجاره به دولت واگذار کنند تا بر اساس این دارائیها اوراق اجاره منتشر و طلب این اشخاص از دولت، تسویه شود.

صورت جلسه شماره ۱۲۰ و ۱۲۱ کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، مدل‌های عملیاتی این روش را تشریح کرده است. علاقمندان می‌توانند جهت دسترسی به این صورت جلسه به این نشانی مراجعه نمایند.