شماره ۶۰ فصلنامه «اقتصاد اسلامی»

کد خبر: 262270 یکشنبه 29 فروردین 1395 - 11:57
شماره ۶۰ فصلنامه «اقتصاد اسلامی»

شصتمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

در این شماره، شش مقاله با عناوینی ذیل به چاپ رسیده است:

·       «اثر تحقق عدالت بین نسلی بر میزان انباشت دارایی‌های سرمایه‌ای کشور» /  ابوالقاسم توحیدی‌نیا

·       «معیار اخلاقی فعالیت‌های اقتصادی از دید آیه‌های اقتصادی قرآن کریم» / حسین غفورزاده

·       «بررسی رفتار تولیدکننده مسلمان (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)» / سیدضیاء‌الدین کیاالحسینی، محمدرضا یوسفی شیخ رباط و الهه کشتکار

·       «توافق‌نامه بازخرید (ریپو) در بازار بین بانکی اسلامی» / سیدعباس موسویان، محمدرضا کاتوزیان، محمد طالبی و محمدرضا حاجیان

·       «تبیین عامل‌های پرکننده شکاف بین نظر و عمل در رفتار اقتصادی خانواده مسلمان» / وحید ارشدی، علی اکبر ناجی میدانی، مصطفی سلیمی‌فر و بهروز مهرام

·       «تحلیل اثرهای رفاهی تابع تقاضای پول، مبتنی بر مبانی اخلاقی خانواده در اسلام» / ایمان باستانی‌فر و محمدرضا حیدری، منتشر شده است.

علاقمندان می‌توانند برای تهیه این فصلنامه به سایت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه کنند.