بررسی رابطه ریسک و غرر در بازارهای مالی اسلامی

کد خبر: 262255 یکشنبه 22 فروردین 1395 - 10:13
بررسی رابطه ریسک و غرر در بازارهای مالی اسلامی

فصلنامه اقتصاد اسلامی در شماره 5۹ خود مقاله‌ای را تحت عنوان «بررسي رابطه ريسك و غرر در بازارهاي مالي اسلامي» به قلم سيدعباس موسويان و محمد عليزاده اصل منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«رشد اقتصادی و انجام فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بدون قبول ریسک امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر، ریسک بیش از حد، جزو موانع سرمایه‌گذاری است و می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی و کمبود انگیزه‌ها برای مشارکت افراد در زمینه‌های متنوع سرمایه‌گذاری بیانجامد. یکی از قواعد مورد اهتمام دین اسلام برای جلوگیری از متزلزل‌شدن قراردادهای میان افراد و پرهیز از پذیرش ریسک‌های متهورانه و بیش از حد، قاعده ممنوعیت معاملات غرری است. غرر به معنای نوعی عدم اطمینان در ارکان قرارداد است که یکی از طرفین معامله را در معرض خطر قرار دهد. این مفهوم شباهت فراوانی با مفهوم ریسک مالی دارد که نوعی عدم اطمینان مربوط به آینده یک دارایی است.
پژوهش پیش رو از نوعی روش توصیفی- تحلیلی برای تبیین رابطه غرر و ریسک استفاده کرده است، اگر ریسک مالی، تغییرپذیری در بازدهی یا احتمال وقوع بازدهی متفاوت از بازده مورد انتظار تعریف شود، رابطه میان ریسک استاندارد مالی و غرر، متباین خواهد بود؛ اما اگر ریسک را  به معنای  عدم اطمینان  در سرمایه‌گذاری بدانیم، آنگاه رابطه میان ریسک و غرر، عام و خاص مطلق خواهد بود»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.