نظام بانکی شیوه تعامل با مراجع را نمی‌داند

کد خبر: 262248 دوشنبه 16 فروردین 1395 - 9:19
نظام بانکی شیوه تعامل با مراجع را نمی‌داند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد ضرورت تعامل بیشتر نظام بانکی با مراجع گفت: این کار لازمه حکومتداری است اما ما شیوه آن را بلد نیستیم و در امور خود با اقشار مؤثر و صاحب نظر گفت‌وگو نمی‌کنیم.

احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، در رابطه با ضوابط بانکداری در کشور و اظهار نظر مراجع در رابطه با ربوی بودن نظام بانکی اظهار کرد: در این رابطه علاوه بر اینکه قانون با عملکرد تفاوت دارد، متأسفانه بین این دو فاصله نیز وجود دارد و عملکردها با آیین‌نامه‌هایی که تنظیم شده متفاوت است.

وی با بیان اینکه با توجه به شروطی که بانک‌ها برای مشتریان می‌گذارند، کارکرد پول به کارکرد نظام سرمایه‌داری تبدیل می‌شود، گفت: این شرط و شروط در عمل کار را خراب می‌کند.

توکلی افزود: اگر قانون بانکداری بدون ربا عمل شود و بانک‌ها به صورت قانونی رفتار کنند، مشکلات بانک‌ها از نظر ربوی بودن حل می‌شود.

وی در مورد ضرورت رابطه نزدیک‌تر نظام بانکی و بانک مرکزی با مراجع و اعمال نظر ایشان گفت: این کار لازمه حکومتداری است اما ما بلد نیستیم و در امور خود با اقشار مؤثر و صاحب نظر گفت‌وگو نمی‌کنیم.

احمد توکلی خاطرنشان کرد: برخی اقشار مؤثر هستند اما صاحب نظر نیستند اما لازم است نظر آنها تأمین شود؛ با این حال مراجع تقلید افرادی صاحب نظر و مؤثر هستند که باید به نظر آنها توجه کرد؛ برخی افراد نیز با اینکه مؤثر نیستند اما صاحب نظر هستند که لازم است با آنها ارتباط نیز برقرار کرد.

توکلی در رابطه با کمک نظام بانکی به تحقق شعار سال و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: گویا نظام بانکی در این راستا اقدام می‌کرده و رئیس‌جمهور هم گفته‌اند که همان کارهایی که می‌کردیم را ادامه می‌دهیم اما باید گفت آنچه اعمال می‌شود، اقتصاد مقاومتی نیست.

منبع: خبرگزاری ایکنا