شناسایی و اندازه‌گیری شاخص عدالت و کارایی در نظام بانکی

کد خبر: 262233 دوشنبه 24 اسفند 1394 - 9:33
شناسایی و اندازه‌گیری شاخص عدالت و کارایی در نظام بانکی

فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی در شماره پانزدهم (از سال هشتم) خود مقاله‌ای را تحت عنوان «شناسایی و اندازه‌گیری شاخص عدالت و کارایی در نظام بانکی؛ موردمطالعه: بانک توسعه صادرات ایران، استان اصفهان» به قلم حسین عیوضلو و مجید کریمی منتشر کرده است.

در خلاصه این مقاله می‌خوانیم:

«بانکداری بدون ربا گام نخست از بانکداری اسلامی است و نیاز است تا برای تحقق کامل نظام بانکی اسلامی به مولفه‌هایی همچون عدالت نیز توجه گردد. بانک توسعه صادرات نهادی است که هدف کلان آن، توسعه صادرات غیرنفتی است؛ با توجه به اهمیتی که این بانک در کل اقتصاد دارد بر آن شدیم تا ارزیابی خود از شاخص‌های عدالت اقتصادی این نهاد را داشته باشیم و یکی از شاخص‌ها را تبیین و معرفی نماییم. در بررسی عدالت اقتصادی توجه به حق مال و حق بایسته آن ضروری است، بر این اساس قابلیت و پتانسیل هر منطقه در توجه به عدالت اقتصادی اهمیت دارد و این حق باید ایفا گردد. لذا شناسایی مزیت‌های صادراتی مناطق و سیاست‌گذاری بانک برای حمایت از آن یکی از مواردی است که باید مورد توجه بانک توسعه صادرات قرار گیرد و قوام مناطق را حفظ کند و آن را شکوفا کند. به عنوان نمونه استان اصفهان را مورد بررسی قرار دادیم و با مصاحبه تلفنی و پرسشنامه از فعالان صادراتی استان و مشتریان بانک ارزیابی خود از این شاخص را انجام دادیم.

بر اساس تجربه و دانش فعالان بازار و مشتریان بانک در حوزه صادرات غیرنفتی به تحلیل داده‌ها با استفاده از معادلات ساختاری پرداختیم و میزان تاثیر هرکدام از بخش‌های اقتصادی در ارتباط با قابلیت‌های استان مشخص گردید و در نهایت چالش‌های بانک را نشان دادیم. با توجه به معیار معرفی شده در تحقیق به ترتیب بخش صنعت و معدن، شیمیایی و پتروشیمی، خدمات و سپس کشاورزی شایسته توجه بانک توسعه صادرات در تسهیلات‌دهی می‌باشند و اولویت زیربخش‌های این بخش‌های اقتصادی نیز در این تحقیق مشخص گردیده‌اند و بر اساس ضرایب از بزرگ به کوچک میزان تاثیرگذاری در شاخص بیان شده است تا بتوان بر اساس معیار معرفی شده در تحقیق، عدالت و کارایی را امتیازدهی کنیم».

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.