بررسی موضوع ربا در قراردادهای قرض‌الحسنه

کد خبر: 262196 شنبه 17 بهمن 1394 - 12:3
بررسی موضوع ربا در قراردادهای قرض‌الحسنه

نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی در شماره سیزدهم خود مقاله‌ای با عنوان «بررسی موضوع ربا در قراردادهای قرض‌الحسنه رایج در سیستم تأمین مالی ایران» به قلم محمد لشکری، سید محمد حسینی و محمد علی معدنی منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«ربا در شرع اسلام به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مفاسد اقتصاد مطرح است که عموماً در قرض مصداق پیدا می‌کند و از سویی قرض به‌عنوان یکی از روش‌های تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری بدون ربای ایران مورد استفاده است؛ لذا به نظر می‌رسد که مراقبت از قراردادهای قرض جهت جلوگیری از ایجاد ربا یا شبهه آن ضروری باشد. استفتائات صورت گرفته از مراجع عظام تقلید و نظراتی که ایشان درباره عملکرد بانک‌ها و برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه ابراز داشته‌اند، ایرادات مهمی در بکار بردن قرض در سیستم تأمین مالی کشور را ثابت می‌کند.

این مقاله کوشیده است تا با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و آسیب‌شناسی عملکرد سیستم تأمین مالی ایران در استفاده از عقد قرض تحت عنوان قرض‌الحسنه بپردازد.

نتایج به‌دست آمده از این تحلیل تأیید دیدگاه برخی مراجع در مورد وجود ربا در قراردادهای قرضی رایج در نظام تأمین مالی کشور را در بردارد. از طرف دیگر این نتایج، حضور این شیوه تأمین مالی را با توجه به ماهیت بانک و همچنین مدل پیاده‌سازی آن را به دلیل شرایط تورمی اقتصادی ایران مناسب نمی‌دانند. در انتها جهت برون‌رفت از چالش‌های یادشده پیشنهادهایی ارائه شده است.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.