حلیت ربای تولیدی و انتاجی در بوته نقد و بررسی

کد خبر: 252169 سه شنبه 29 دی 1394 - 14:39
حلیت ربای تولیدی و انتاجی در بوته نقد و بررسی

نشریه فقه و حقوق اسلامی در شماره هشتم خود مقاله‌ای با عنوان «حلیت ربای تولیدی و انتاجی در بوته نقد و بررسی» به قلم سید احمد محمودی منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«در این پژوهش، به اهمیت حرمت ربا در اسلام و گونه شناسی انواع آن از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت پرداخته ایم؛ به ویژه تقسیم ربای قرضی به استهلاکی و استنتاجی (مصرفی و تولیدی) را که در دوران معاصر، مطرح گردیده است بازخوانی نموده پس از تبیین دیدگاه برخی از فقهای معاصر شیعه در مورد حلیت ربای استنتاجی که در بین فقهای اهل سنت نیز سابقه دارد در بوته ارزیابی علمی و فقهی نهاده ایم و ضمن بررسی و نقد دلایل هشت گانه اقامه شده بر حلیت چنین ربایی، این نکته را به اثبات رسانده ایم که هیچ گونه تفاوتی بین ربای استهلاکی و استنتاجی از نظر حکم به حرمت به نظر نمی رسد چرا که موضوع حرمت در ربای قرضی، قرض با شرط زیاده از طرف قرض دهنده است نه قرض گیرنده و چنین شرطی در هر دو صورت محقق است و نیز روایاتی که به فلسفه و حکمت حرمت ربای قرضی پرداخته اند، ترک تجارت و تولید را از طرف قرض دهنده عنوان نموده اند نه قرض گیرنده و این ترک تجارت از طرف قرض دهنده در هر دو صورت استهلاکی و استنتاجی متصور است. بنابراین، دلیلی بر خروج موضوعی یا خروج حکمی ربای انتاجی وجود ندارد.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.