بررسی فقهی – مالی اوراق اجاره مصون از تورم

کد خبر: 252103 دوشنبه 14 دی 1394 - 11:33
بررسی فقهی – مالی اوراق اجاره مصون از تورم

فصلنامه اقتصاد اسلامی در شماره 58 خود مقاله‌ای را تحت عنوان «بررسی فقهی مالی اوراق اجاره مصون از تورم» به قلم سیدعباس موسویان، مجتبی کاوند، رضا میرزاخانی و سیدامیرحسین اعتصامی منتشر کرده است. در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«یکی از ابزارهای مالی که امروزه در بازارهای مالی دنیا استفاده می‌شود، اوراق با بازدهی متغیر یا اوراق مصون از تورم است. بازدهی این اوراق به علت آنکه افزون بر نرخ بهره واقعی از انتظارهای تورمی نیز متاثر است، در کشورهایی که با تورم بالا و متغیر روبه‌رو هستند برای سرمایه‌گذاران و ناشران جذابیت دوچندان دارد. ایران به عنوان کشوری که نرخ تورم بالایی نسبت به مبه وسیله دنیا دارد، می تواند از این اوراق برای تامین مالی استفاده کند.

مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش‌ها است که آیا با توجه به موازین فقه امامیه امکان انتشار اوراق اجاره با بازدهی شناور و مصون از تورم وجود دارد؟ راهکارهای تصحیح این اوراق با توجه به قرارداد اجاره چیست؟ نتیجه‌های پژوهش نشان می دهد که امکان انتشار اوراق مصون از تورم با نرخ شناور در قالب اوراق اجاره وجود دارد. برای شناورکردن نرخ اجاره‌بها می‌توان از راهکارهای گوناگون مانند شرط تعدیل قرارداد بر اساس یک فرمول نرخ‌گذاری، تصویب قانون تغییر اجاره‌بها به میزان کاهش ارزش پول و تبدیل اوراق اجاره با نرخ شناور به اجاره های متعدد با اجاره بهاهای متعدد مستند به فرمول تورم به اضافه درصدی مشخص استفاده کرد.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.