بانکداری بدون ربا؛ به نام ایران به کام دیگران

کد خبر: 252094 یکشنبه 6 دی 1394 - 14:58
بانکداری بدون ربا؛ به نام ایران به کام دیگران

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به اینکه ایران مبدع بانکداری بدون رباست ، گفت: متاسفانه از این روش به خوبی برای مدیریت نقدینگی استفاده نکرده ایم.

دکتر حمید پورمحمدی در نخستین همایش مالی - اسلامی افزود : تئوری پرداز بانکداری اسلامی ؛ فقیه شیعه یعنی شهید صدر است که می توانیم ایشان را به عنوان برند این موضوع و به عنوان افتخار فقه شیعه به دنیا معرفی کنیم و متأسفانه در این زمینه نیز کم کاری شده است.

وی گفت: بضاعت در فقه امامیه در زمینه بانکداری اسلامی از بقیه کشورها بالاتر است به طوری که ما در سال 1980 به عنوان اولین کشور کل نظام بانکداری خود را بر اساس عملیات بانکداری بدون ربا طراحی کردیم اما هم اینک کشورهای دیگر این را از ما گرفته اند و ما از توسعه آن غافلیم.

پورمحمدی افزود: در حالی که ما به سمت رخوت رفته‌ایم دیگران از این بازار در سطح بین المللی حسن استفاده را کرده اند.

وی گفت : به عنوان مثال ما به سمت ایجاد شوراهای فقهی در بانک ها و بازار سرمایه رفته ایم اما مصوبات این شوراها مشورتی است و الزام‌آور نیست.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود : در زمینه رتبه بندی بانک ها بر اساس معیارهای شرعی نیز کاری نشده است و به عنوان مثال کسانی که می خواهند بدانند کدام بانک کاملاً براساس شرع اسلام عمل کند نمی دانند به کجا مراجعه کنند.

پورمحمدی گفت : به همین خاطر رتبه‌بندی بانک ها بر این اساس که چقدر براساس شرع عمل می کنند الزامی است.

وی از کم توجهی به دانش حقوقی اسلامی انتقاد کرد و افزود: در حالی که ما اوراق مشارکت را در عرصه بانکداری اسلامی به دنیا معرفی کردیم اما از ابزارهای دیگر که در این زمینه در دنیا ابداع شده است و کاربرد بسیاری دارد مانند مرابحه و صکوک استفاده بهینه نمی کنیم.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خواستار تشکیل بازار بدهی شد و گفت : اگر این بازار شکل بگیرد بسیاری از دارایی‌ها را می توانیم در بازار سرمایه به چرخش درآوریم.

منبع: خبرگزاری تسنیم