اظهارنظر كارشناسی درخصوص مواد «طرح عملیات بانكی بدون ربا»

کد خبر: 242063 یکشنبه 15 آذر 1394 - 9:52
اظهارنظر كارشناسی درخصوص مواد «طرح عملیات بانكی بدون ربا»

گزارش حاضر، دومین گزارش اظهارنظر كارشناسی درخصوص مواد «طرح عملیات بانكی بدون ربا» از منظر كارشناسان و صاحبنظران نظام بانكی كشور است كه یك فوریت آن در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود.
در این گزارش نقدها و نظرات درخصوص مواد طرح مذكور توسط بانك‌ها، نهادها و اشخاص حقیقی صاحبنظر در حوزه بانكداری ارائه شده است
.

علاقمندان می‌توانند این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.

اولین گزارش اظهارنظر كارشناسی درخصوص مواد «طرح عملیات بانكی بدون ربا» از منظر كارشناسان و صاحبنظران نظام بانكی كشور