نقش صندوق‌های قرض‌الحسنه در بازار غیرمتشکل پولی و نحوه نظارت بر آنها

کد خبر: 242062 شنبه 14 آذر 1394 - 16:25
نقش صندوق‌های قرض‌الحسنه در بازار غیرمتشکل پولی و نحوه نظارت بر آنها

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به تازگی در ضمن گزارشی با عنوان «نقش صندوق‌های قرض‌الحسنه در بازار غیرمتشکل پولی و نحوه نظارت بر آنها» این موضوع را مورد ارزیابی قرار داده است.

در چکیده این گزارش آمده است:

«حمایت از تأسیس و تداوم حیات مؤسسات تأمین مالی خرد که تأمین نیازهای اعتباری خرد و ضروری اقشار و دهک‌های پائین و میانی درآمدی را برعهده دارند، بسیار ضروری است. در کشورهای توسعه‌یافته نیز این مؤسسات خصوصاً در چارچوب و ساختار تعاونی به ارائه خدمات اعتباری خرد به اقشار نیازمند جامعه می‌پردازند. علیرغم اینکه توسعه و حمایت از این مؤسسات می‌تواند به افزایش رفاه اقتصادی و کاهش شکاف طبقاتی کمک شایانی نموده، قانونگذاری و نظارت بر آنها عامل دیگر رشد بهره‌وری و کارآیی این مؤسسات است.»

علاقمندان می‌توانند این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.