نكاتی پیرامون انتشار صکوک اجاره

کد خبر: 232037 دوشنبه 25 آبان 1394 - 13:2
نكاتی پیرامون انتشار صکوک اجاره

دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی گزارشی را تحت عنوان «نكاتی پیرامون انتشار صكوك اجاره (ویرایش اول)» را به قلم ناهید حکیم شوشتری، محمدتقی فیاضی و صمد عزیزنژاد منتشر کرده است.

هدف اصلی این گزارش بررسی برخی ابهامات مربوط به بند «ك» تبصره ۶ بودجه سال 13۹4 مبنی بر انتشار 1۰ هزار میلیارد ریال اوراق صکوك اجاره است. به دلیل معاف بودن اوراق اجاره از پرداخت هرگونه مالیات، صرفاً چالشهای بودجه ای و حسابداری اوراق مزبور مورد تحلیل قرار گرفته است.

از جمله بخش‌های این گزارش می‌توان به «برخی پرسش‌ها درباره ابعاد بودجه‌ای صکوك اجاره»، «صکوك اجاره چیست؟»، «لزوم و نحوه درج منابع و مصارف ناشی از انتشار صکوك اجاره در بودجه سنواتی»، «لزوم معرفی دارایی‌ها در هنگام انتشار صکوك به تفکیك دولت و شركت‌های دولتی و بازپرداخت جداگانه تعهدات»، «نحوه خرید دارایی‌های مبنای انتشار صکوك» و «ملاحظات حسابداری و مالیاتی صکوك اجاره» اشاره کرد.

علاقمندان می‌توانند این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.