تأمين مالی خرد اسلامی

کد خبر: 222 چهارشنبه 19 تیر 1392 - 16:18
تأمين مالی خرد اسلامی
کتاب «تأمین مالی خرد اسلامی»، در راستای تحقق اهداف اقتصادی و اسلامی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و با محورهایی چون «تأمین مالی خرد اسلامی: تئوری، سیاست و عملکرد» و «توسعه تأمین مالی اسلامی: چالش‌ها و راهکار‌ها»، توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شد.
تعریف تأمین مالی خرد، اصول مالی اسلام، ساختار سازمانی، روش‌شناسی وام‌دهی، انتخاب وام‌گیرندگان و ارزیابی تأثیر برنامه‌های تأمین مالی خرد، از جمله موضوعات بررسی شده در این کتاب است.

در بخش دوم کتاب، مدل‌های تأمین مالی خرد، فقرا در جهان اسلام، بنیان‌های تأمین مالی خرد اسلامی، خدمات‌دهندگان مالی در سه سطح خرد، میانی و کلان، نقش خیرین و توسعه نهادهای مالی و توصیه‌ها تحت عنوان «توسعه تأمین مالی اسلامی: چالش‌ها و راهکار‌ها» بررسی شده است.

همچنین در این کتاب به سوالاتی مانند: آیا واقعاً به تأمین مالی خرد نیاز است؟ چگونه پرداخت یک وام را تصویب یا رد کنیم؟ موفقیت یا شکست برنامه‌های تأمین مالی خرد چگونه اندازه‌گیری می‌شوند؟ پاسخ داده شده است. همچنین «اصول تأمین مالی اسلامی»، «ارتقای جامعیت از طریق تأمین مالی خرد اسلامی»، «سطوح فقر در جهان اسلام»، «نقش خیرین و توسعه نهادهای تأمین مالی»، از دیگر مباحث مطرح شده در این کتاب است.

یادآور می‌شود کتاب «تأمین مالی خرد اسلامی» توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ۲۰۳ صفحه منتشر شده است. مؤلفان کتاب، اعجاز احمدخان، محمد عبیدالله و طریق‌الله خان هستند. همچنین ترجمه کتاب را دکتر سید محمد‌رضا سید نورانی بر عهده داشته است.

صفحه تازه های نشر