جزییات سند راهبردی بانکداری اسلامی

کد خبر: 221970 دوشنبه 13 مهر 1394 - 10:5
جزییات سند راهبردی بانکداری اسلامی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اعلام داشت که در کنار انجام تحقیقات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی که در زمینه اقتصاد کلان تاکنون انجام شده است ، تحقیقات کاربردی با هدف ارائه راه حل برای مشکلات امروز نظام بانکی نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

علی دیواندری خبر داد که این پژوهشکده، خود را برای دوران پساتحریم آماده کرده و پس از عملی شدن رفع محدودیت‌های بین‌المللی، با مراکز تحقیقاتی بانکی بزرگ دنیا، به تبادل فکرو روش های علمی مبادرت خواهد ورزید.

وی، توضیح داد، بسیاری ازکشور های بزرگ دنیا در شرایط خاص اقتصادی، با چالش هایی در زمینه بانکداری مواجه شده‌اند که این تجارب بانکی آنها، می‌تواند برای سیستم بانکی کشور بسیار مفید واقع شود و تصریح کرد صنعت بانکداری دنیا یک صنعت حرفه ای و تخصصی بوده و تبادل تجارب جهانی به رشد و پویایی این صنعت در داخل کشور کمک خواهد کرد.

به گفته دیواندری، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، با همکاری بخش نظارتی بانک مرکزی در حوزه‌هایی چون بررسی شاخصهای سلامت نظام بانکی و ضرورت اصلاح ساختار مالی بانک های کشور در حال انجام کار پژوهشی  بوده که امید می رود انجام اینگونه پروژه‌های تحقیقاتی کمک قابل توجهی به اصلاحات زیر بنایی صنعت بانکداری کشور کند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، خبرداد که این پژوهشکده، مشغول بررسی چالش‌های نظام بانکی کشور بوده و افزود که امروز خواسته دولت و بانک مرکزی، احصای مسائل، مشکلات نظام بانکی بمنظور رفع تنگناهای نظام تامین مالی بخش واقعی اقتصاد و شناسایی راهکارها، برای برون رفت از این مشکلات است، بنابراین پژوهشکده پولی و بانکی با داشتن محققین و اعضای هیات علمی مجرب در کنار بانک مرکزی و سایر موسسات و مراکز تحقیقاتی مرتبط در این زمینه فعال است.

وی، گفت که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، درکنار سایر وظایف ذاتی خویش در ارتباط با اقتصاد کلان، آمادگی دارد در قالب پروژه ها و طرح های مشترک، مشورت ها و راهکارهایی نیز به بانک های کشور ارائه کند.

دیواندری، افزود که انجام فعالیت های پژوهشی و مشاوره درزمره خدمات و محصولات این پژوهشکده بوده و با استناد به اساسنامه آن، بانک ها، می توانند با پژوهشکده همکاری داشته باشند.

دیواندری، اظهارداشت که پیشتر، تفاهم نامه هایی بین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و سایربانک هاوجود داشته اما درحال حاضر با توجه به نیازهای صنعت بانکداری تمایل بیشتری برای انجام فعالیت های پژوهشی مشترک با بانک ها به وجود آمده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، اعلام داشت که انتظار بانک مرکزی، از پژوهشکده ،انجام تحقیقات کاربردی و متناسب با نیازهای روز شبکه بانکی کشور بوده و ادامه داد اکنون وقت تمرکز بر یافتن راهکارهایی بمنظور برون رفت از چالش های موجود نظام بانکی است و این از انتظارات جدی بانک مرکزی از این پژوهشکده است.

دیواندری، تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی را یکی از وظایف مورد انتظار بانک مرکزی از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برشمرد و تصریح کرد که انتظار بانک مرکزی از نظام بانکی، دور کردن خدمات و قراردادهای شبکه بانکی کشور از شائبه فعالیت‌های ربوی است.

وی توضیح داد که گروه پژوهشی بانکداری اسلامی در پژوهشکده، فعالیت خود را برای تدوین این سند آغاز کرده که پس از تدوین و در اختیار گذاردن آن به شورای فقهی، با تایید بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت تدوین سند راهبردی در زمینه بانکداری اسلامی گفت که بر این اساس، موضوع خدمات خرد، خدمات بانکداری تجاری شامل کسب و کارهای کوچک و متوسط و خدمات بانکداری شرکتی در دستور کار این پژوهشکده قرار خواهدگرفت.

رئیس پژوهشکده پولی و گفت یکی از موضوعات عاجل، طراحی و تسهیل پرداخت تسهیلات خرد در چهارچوب اصول و قواعد بانکداری اسلامی بوده که قرار است به مصرف خانوار برسد، بنابراین، کاهش رکود و افت ریسک بانک‌ها را به دنبال خواهد داشت.

وی خدمت دیگر در بانکداری اسلامی را خدمات بانکداری تجاری، ذکر کرد و ادامه دادکه این خدمت، برای کسب و کارهای کوچک و متوسط از جمله صنوف و وکارگاه ها و صنایع کوچک طراحی خواهد شد تا از طریق خدمات واسطه‌ای، سیستم توزیع و فروش نیز گسترش یابد.

دیواندری، خدمات بانکداری شرکتی را آخرین ابزار در بسته خدمات بانکداری اسلامی دانست و افزود که در حال حاضر، خدماتی چون استفاده از ظرفیت عقود و تسهیلات مشارکتی، درزمره خدمات شبکه بانکی کشور وجود داشته اما در مجموع تنوع خدمات بانکداری شرکتی بسیار اندک بوده که با نیاز صنایع و شرکت‌های بزرگ کشور هم پوشانی ندارد، بنابراین در این شیوه قرار است که ابزارهای کارگشا طراحی شود که در این زمینه در کنار نظام بانکی، نقش بازار سرمایه در تامین منابع مالی هم از اهمیت بسزایی برخوردار است.

منبع: خبرگزاری نسیم