گزارش «سازوکار مالیاتی صکوک و سایر ابزارهای مالی در بازار پول و سرمایه ایران»

کد خبر: 221954 دوشنبه 30 شهریور 1394 - 15:14
گزارش «سازوکار مالیاتی صکوک و سایر ابزارهای مالی در بازار پول و سرمایه ایران»

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بوررس و اوراق بهادار به تازگی گزارشی تحت عنوان «سازوکار مالیاتی صکوک و سایر ابزارهای مالی در بازار پول و سرمایه ایران» را به قلم مجید کریمی منتشر ساخته است. در خلاصه این گزارش می‌خوانیم:

«سرمایه گذاری در ابزارهای مالی و سایر فرصت‌های سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه و همچنین انتخاب بنگاه‌ها از روش‌های مختلف تامین مالی، بی شک تحت تاثیر ساختار مالیاتی مربوط به آن ابزار است. ساز وکار مالیاتی در یک نظام اقتصادی می‌تواند سرمایه‌های مردم را به بخش‌های مختلف سوق دهد و از بخشی به بخش دیگر منتقل کند، با توجه به این مساله در گزارش حاضر به بررسی ساز و کار مالیاتی ابزار مختلف در ارتباط با  سرمایه گذاری و تامین مالی در قوانین جمهوری اسلامی پردازیم. آنچه از بررسی قوانین مربوطه به دست آمد این است که برای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به معافیت‌های مالیاتی در ارتباط با ابزارهای مختلف تامین مالی و سرمایه گذاری توجه ویژه ای شده است و به منظور جذابیت بیشتر برای تامین کننده مالی و سرمایه‌گذار  این مساله مورد توجه قانونگذار بوده است.

جهت دسترسی به متن کامل گزارش به این بخش مراجعه فرمایید.