شماره ۵۷ فصلنامه «اقتصاد اسلامی»

کد خبر: 221952 دوشنبه 30 شهریور 1394 - 10:36
شماره ۵۷ فصلنامه «اقتصاد اسلامی»

در شماره جدید فصلنامه «اقتصاد اسلامی» مقالاتی شامل «تعریف و روش کشف مذهب اقتصادی اسلام» به قلم سیدحسین میرمعزی، «طراحی مدل حکمرانی خوب براساس نامه مالک اشتر و مقایسه آن با اصول حکمرانی خوب بانک جهانی» نوشته محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط و فهیمه بابایی،  «برابر یا انصاف: شواهدی از بازی‌های اقتصاد رفتاری»، اثر حبیب انصاری سامانی و اسماعیل ابونوری آمده است.

«تحلیل الگوی اقتصادی آیت‌الله شاه‌آبادی» به قلم احمدعلی یوسفی، «ارزیابی انتقادی رویکردهای موجود در هستی‌شناسی پول؛ ارائه تفسیری بدیل» نوشته حسن سبحانی و حسین درودیان و «بررسی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی از دید قواعد فقهی»، اثر محمد‌نقی نظر پور و فرشته ملاکریمی، دیگر مقالات این فصلنامه هستند

یادآور می‌شود، فصلنامه «اقتصاد اسلامی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سر دبیری عباس عرب‌مازار منتشر می‌شود.

علاقمندان می‌توانند برای تهیه این فصلنامه به سایت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه کنند.

صفحه معرفی نشریات بانکداری و مالی اسلامی