انتشار ۳۲ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال ۹۳

کد خبر: 221947 چهارشنبه 25 شهریور 1394 - 12:59
انتشار ۳۲ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال ۹۳

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی از این میزان 15 هزار میلیارد ریال و به عبارتی 46 درصد به اوراق مشارکت دولت و مبلغ 17500 میلیارد ریال به اوراق مشارکت شهرداري ها برای اجرای طرح های قطار شهري و پروژه های شهری اختصاص داشت.

 بدلیل عرضه اکثر این اوراق در ماه پایانی سال  فقط 2.261 ميلياردريال از آن به فروش رسید.

اوراق نافروش مانده از سال 1393، مجدداً در سال 1394 در قالب مرحله دوم عرضه و  14.689 ميلياردريال دیگر آن به فروش رسيد .

گفتنی است اولين اوراق مشارکت توسط شهرداري تهران در سال 1373 انتشار يافت. از آن زمان تاکنون به ميزان 886 هزار ميلياردريال اوراق مشارکت انتشار يافته که در حدود 665 هزارميليارد ريال از آن به فروش رسيده است.