کارگاه کاربرد قواعد فقهی در بانکداری اسلامی

کد خبر: 219 پنج شنبه 21 فروردین 1393 - 12:2
کارگاه کاربرد قواعد فقهی در بانکداری اسلامی

یکی از مسائل قابل توجه در زمینه استنباط احکام معاملات و طراحی ابزارهای مالی مبتنی بر شریعت مقدس، قواعد فقهی است. قواعد فقه، فرمول‌هاى بسيار كلى هستند كه منشأ استنباط قوانين محدودتر مى‌شوند و به يك مورد ويژه اختصاص ندارند، بلكه مبناى قوانين مختلف و متعدد قرار مى‌گيرند. به عبارت دیگر قواعد فقهی دستورهاى كلى فقهى است كه در بابها و بخش های گوناگون راه‌ دارند و فقیه با نظر به این قواعد به استنباط احکام می پردازد. اهمیت توجه به این قواعد در بانکداری و مالیه اسلامی به گونه ای است که می توان ادعا کرد بدون شناخت و استفاده صحیح از این قواعد نمی‌توان به نظام بانکی و ابزارهای مالی سازگار با روح و اهداف شریعت اسلام در حوزه اقتصاد دست یافت. نظر به این مسأله، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به برگزاری سلسله جلساتی پیرامون موضوع «کاربرد قواعد فقهی در مالیه اسلامی» نمود.


گزارشات جلسات قبلی: