Islamic Finance: The New Regulatory Challenge

کد خبر: 216 پنج شنبه 17 مرداد 1392 - 11:21
Islamic Finance: The New Regulatory Challenge
 

ناشر: جان وایلی و پسران

شابک: 4-4704-1182-1-978

تعداد صفحات: 550 صفحه

تاریخ انتشار: می 2013

قیمت: 96 یورو

 بازار مالی اسلامی در مقایسه با بازار مالی متعارف از حباب‌های سفته‌بازانه و بی‌ثباتی کمتری برخوردار می‌باشد. این واقعیت خصوصاً در زمان فعلی که جهان بحران مالی بزرگی را تجربه کرده‌ است، بیشتر قابل درک است و به همین دلیل است که در سال‌های اخیر اقبال سرمایه‌گذاران غربی به سرمایه‌گذاری در صنعت مالی اسلامی بیشتر از پیش شده است. از این‌رو می‌توان سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالی اسلامی را جایگزینی باثبات برای ابزارهای مالی متعارف بشمار آورد. با نگاهی به جریان مالی و اقتصادی جهان در می‌یابیم که سرعت رشد و گسترش بازار مالی اسلامی در جهان بسیار قابل توجه است به نحوی که امروزه گستره به کارگیری ابزارهای این بازار به فراتر از کشورهای اسلامی رسیده است.

این کتاب توصیه‌هایی برای توسعه استانداردهای حسابداری و حسابرسی بانک‌های اسلامی داشته و به نقش و وظایف هیئت نظارت شرعی در کنترل و نظارت بر عملیات بانکداری اسلامی اشاره می‌دارد. همچنین الزام انطباق داشتن سازوکارهای قانونی نظام‌های بانکی با اصول و موازین بخش مالی اسلامی که از رشد پرسرعتی برخوردار است، از دیگر توصیه‌های این کتاب به قانونگذاران و سیاستگذاران نظام‌های بانکی می‌باشد.

این کتاب از 24 فصل تشکیل شده است. چالش‌های قانونی نظارت بر بانکداری اسلامی مطابق با بازل 2 و 3، بانکداری و ریسک محیطی، ریسک در بانکداری و مالی اسلامی، ریسک در جهان متلاطم، ساختار سرمایه و ریسک در خدمات مالی اسلامی، ریسک اعتباری و ریسک بازار، ریسک عملیاتی در بانک‌های اسلامی، ریسک‌های فناوری اطلاعات، قانون و مالی اسلامی، ریسک قانونی در مالی اسلامی، ریسک عدم تطابق فعالیت‌ها با شریعت، نظارت در مالی اسلامی، ریسک سرمایه، اندازه‌گیری ریسک برای کفایت سرمایه، اندازه‌گیری ریسک عملیاتی، ریسک نقدینگی، اوراق بهادارسازی در مالی اسلامی، نقش بازارهای سرمایه در فراهم‌سازی نقدینگی مطابق با شریعت، تنظیم بازار سرمایه اسلامی، حاکمیت شرکتی و نظارت با توجه به بازل 2 و 3، حاکمیت شرکتی خاص در بانکداری اسلامی، شفافیت و نظم بازار، مدیریت منابع انسانی بانک‌های اسلامی در واکنش به چالش‌های فنی و مفهومی و جمع‌بندی و نتیجه‌گیری فصول این کتاب را تشکیل می‌دهند.

صفحه تازه های نشر