شماره ۱۴ دوفصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی»

کد خبر: 211901 شنبه 7 شهریور 1394 - 15:24
شماره ۱۴ دوفصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی»

شماره جدید دوفصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات اقتصاد اسلامي (سال هفتم، شماره 2 (پياپي 14)، بهار و تابستان 1394) به همت دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) منتشر شد.

در این شماره می‌خوانیم:

  • «تحليل انتقادي اعتبار سياست فريبكاري در اقتصاد پولي با فروض ايده‌آل اسلامي» (ايمان باستاني فر، محمدرضا حيدري)،  صص 7-32
  • «روش‌شناسي اقتصاد آزمايشگاهي براي مطالعه انسان اقتصادي اسلام؛ دينداري و رفتار اقتصادي» (عليرضا پورفرج، محمدتقي گيلك حكيم آبادي، حبيب انصاري ساماني)،  صص 33-68
  • «برآورد ظرفيت بالقوه زكات در اقتصاد ايران و مقايسه آن با زكات پرداختي طي سال هاي 1380 تا 1389» (محمدمهدي عسكري، عبدالمحمد كاشيان)،  صص 69-106
  • «بررسي مقايسه اي مفهوم شان در الگوي مصرف فرد مسلمان و نظريه مصرف متظاهرانه» (احمد شعباني، علي اكبر كريمي)،  صص 107-154
  • «تحليلي از منفعت توليدكننده در چارچوب رهيافت اخلاق در اقتصاد» (سيد مجتبي فائزي، حميد ابريشمي، حميد پاداش) صص 155-172
  • «امكان سنجي طراحي صكوك بانكي تبديل شونده به سهام» (غلامرضا مصباحي مقدم، علي صالح آبادي، سيداميرحسين اعتصامي)،  صص 173-209

 علاقمندان می توانند جهت دریافت اصل مقالات به سایت دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی مراجعه نمایند.