چگونگی ارتباط بانک‌ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا

کد خبر: 211897 چهارشنبه 4 شهریور 1394 - 12:50
چگونگی ارتباط بانک‌ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا

فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران در شماره نوزدهم از دوره دهم خود، مقاله‌ای را با عنوان «چگونگی ارتباط بانک‌ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا» به قلم محمدنقی نظرپور؛ سیدضیاءالدین کیاءالحسینی و میثم حقیقی منتشر کرده است.

در خلاصه این مقاله می‌خوانیم:

« فعالیت بازار پول و بازار سرمایه و آثار آنها در اقتصاد، امروزه اهمیت بسیار بالایی دارد؛ به‌گونهای که نقش عمده‌ای را در کنترل فعالیت‌های اقتصادی و به گردش درآوردن چرخ‌های پیشرفت اقتصادی ایفا میکنند. به این صورت که توسعه بازارهای مالی نقش بسزایی در فرایند رشد اقتصادی و تأمین مالی دارد و عملکرد صحیح آنها میتواند آثار قابل توجهی را بر سرمایه‌گذاری مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی وارد کند. بنابراین نقش بازارهای مالی در زمینه تأمین منابع مالی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. این مقاله با روش توصیفی-‌ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی، به دنبال طراحی الگویی در راستای ارتباط بانک‌ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا است و به این نتیجه میرسد که «بانک‌هایِ موجود در نظام بانکداری بدون ربا می‌توانند با استفاده از ابزارهای پذیره‌نویسی و خرید و فروش صکوک اسلامی، صکوک حاصل از تبدیل به اوراق بهادارسازی داراییها، گواهیهای سپرده، اوراق سهام مشارکت مدنی بانک‌ها، سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایهگذاری مشترک، پنجره خدمات بازار سرمایه و واگذاری اعتبارات به شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، با بازار سرمایه ارتباط برقرار کنند و ضمن ورود به این بازار، منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین نمایند»

علاقمندان می‌توانند جهت دسترسی به متن کامل این مقاله به این لینک مراجعه فرمایند.

یادآور می‌شود بحث تفصیلی این موضوع در کتاب «ارتباط متقابل بانکداری اسلامی و بازار سرمایه» به کوشش انتشارات زمزم هدایت و با حمایت مالی بانک انصار به چاپ رسیده است.