سایر موضوعات

کد خبر: 211 سه شنبه 18 تیر 1392 - 15:28
سایر موضوعات
 این بخش به صورت دوره ای تکمیل می شود 


 

آشنائي با پايگاه هاي اينترنتي مراكز اقتصاد اسلامي
نویسنده: محمد اسماعیل توسلی


آيا قيمت بازاري عادلانه است؟
نویسندگان: سید عقیل حسيني و حسین عيوضلو


مطالعه تطبيقي مفاهيم تامين مالي اسلامي در بانكداري اسلامي و متعارف
نویسندگان: طارق ظاهر و کبیر حسن


خطر اخلاقی و ارائه الگوی کاربردی کاهش آن درعقود مشارکتی
نویسندگان: احمد بهاروندی و سید روح اله احمدی حاجی آبادی


مبانی نظری بحران مالی جهانی و بررسی طرح پولی برونرفت
نویسندگان: محمد واعظ و رحیم دلالی اصفهانی