مقالات «تکافل و بیمه اسلامی»

کد خبر: 209 سه شنبه 18 تیر 1392 - 15:27
مقالات «تکافل و بیمه اسلامی»
 
 این بخش به صورت دوره ای تکمیل می شود 

بررسی ظرفیت بیمه تسهیلات جهت کاهش معوقات بانکی در بانکداری اسلامی
نویسنده: محمدجواد توکلی


الگوی تامين اجتماعی صدر اسلام و دلالت هاي آن براي الگوهای نوين
نویسندگان: الیاس نادران، حسن آقا نظری و سید رضا حسینی


مقايسه كارايي بيمه اسلامي (تكافل) و بيمه متعارف، با فرايند تحليل سلسله مراتبي
نویسندگان: محمدمهدی عسگري و حمیدرضا اسماعيلي گيوي


مسئله ربا و بانک (به ضمیمه مسئله بیمه)
نویسنده: شهید مرتضی مطهری


بررسي وضعيت تكافل دركشور مصر
نویسنده: رامین رشیدی


بررسي مشروعيت نظام بيمه تكافلي درمقايسه بانظام بيمه اي مرسوم
نویسندگان: احمد ناطق گلستان و رضا عباسپور


تكافل سازوكاري مناسب براي ارائه بيمه هاي خرددرمناطق روستائي ايران مطالعه موردي روستاهاي شهرستان كرمان
نویسندگان: سید محمدرضا سیدنورانی و فتح الله تاری و غدیر مهدوی و حسین رشیدی نژاد


مباني فرهنگي بيمه در اسلام
نویسندگان: داود محمدي و عبدالحسین برهانیان و علی باقی نصرآبادی


نظر اسلام درباره بيمه
نویسنده: آمنه اسفندياري


بررسي الگوهاي بيمه اسلامي(تكافل) مبتنی بر مضاربه از نظر سازوکارهای عملياتي و فقهي (فقه اماميه)
نویسندگان: اصغرآقا مهدوی، حمیدرضا اسمعیلی گیوی و مجتبی کاوند

معرفی روشهای بیمه سرمایه گذاریهای مالی و امکان سنجی فقهی کاربرد آنها
نویسندگان: رضا تهرانی و مجتبی تقی پور