مقالات «قانون‌گذاری، حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی»

کد خبر: 207 سه شنبه 18 تیر 1392 - 15:27
مقالات «قانون‌گذاری، حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی»
 این بخش به صورت دوره ای تکمیل می شود 


مطالعه تطبیقی حسابداری عقد استصناع در نظام بانکداری ایران و سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی
نویسنده: رضا غلامی جمکرانی


استانداردسازی عقود بانکی بر حسب موازین شرعی
نویسنده: فرشته ملاکریمی


فاکتورهای ضروری انطباق عملیات بانکی با اصول شریعت
نویسنده: لیلا محرابی


میزان انطباق «قرارداد» و «عملیات» مشارکت مدنی با موازین شریعت در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران
نویسنده: وهاب قلیچ


بررسی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های قانون عملیات بانکی بدون ربا در پشتیبانی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
نویسنده: وهاب قلیچ


علل اخلاقی وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ و نقش بازدارنده بانکداری اخلاقی در پیشامد بحران های مشابه
نویسندگان: حسین عیوضلو و وهاب قلیچ
 
ارزيابي مقايسه اي سودآوري اعتبارات بانكی عقود اسلامی به روش بهايابی برمبناي فعاليت و روش بهايابی سنتی
نویسندگان: علی اصغر انواري رستمی و عصمت رضايت


امكان سنجی مديريت ريسک صكوک
نویسندگان: محمدمهدی عسگري و مهدی كريمي


بانكداري اسلامی راهكارها و چالش هاي مديريت نقدينگي
نویسندگان: مجید داودی نصر، سعیده كرمعلي و محمد هدايتي


تحليل مديريت ريسك در بانكداري بدون ربا
نویسندگان: احمد سرلك، محمد هدايتي وسعیده كرمعلي


مديريت نقدينگي در بانكداری اسلامی
نویسندگان: سید عباس موسويان و مجتبی كاوندجايگاه حسابداري و گزارشگري در قرآن
نویسندگان: بابک جمشیدی نوین، محمود همت فر و
امید اسلام زاده

 

بررسی تطبیقی نحوه محاسبه سود قطعی سپرده های مدت دار بانکها بر مبنای دستورالعمل بانک مرکزی و روش ارزش افزوده بانک
نویسندگان: غلامحسین تقی نتاج و ایت اله ابراهیمیمدل مناسب حسابداری براي بانكداری اسلامی در ایران با تاکید بر عقود مشارکتی
نویسندگان: جعفر باباجاني و جواد شكرخواه


ارزيابي جايگاه حقوقي نهادهاي سياستگذار پولي واعتباري درنظام بانكي كشور
نویسنده: عبدالعلی نظافتيان


چارچوب بازل و مباحثي پيرامون تنظيم و نظارت در بانكداری اسلامی
نویسنده: حسین هروراني


حاكميت شركتي از ديدگاه اسلامي
نویسندگان: زهره دهدشتي شاهرخ و حامد عبدالعلي


راهنماي گردآوري شاخص مالی اسلامي احتياطی و ساختاری از ديدگاه هيات خدمات مالی اسلامی
نویسنده: محمد روشندل