مقالات «اصول، كلیات، مبانی فلسفی و روش‌شناختی بانکداری و مالی اسلامی»

کد خبر: 204 سه شنبه 18 تیر 1392 - 14:42
مقالات «اصول، كلیات، مبانی فلسفی و روش‌شناختی بانکداری و مالی اسلامی»
این بخش به صورت دوره ای تکمیل می شود اهداف نهایی سیاست‌های پولی و طراحی تابع هدف مقام پولی؛ رهیافت اقتصاد اسلامی
نویسندگان: موسی شهبازی غیاثی، محمد نقی نظر پور و سعید فراهانی فرد
 

هدفگذاری تورمی به منظور سیاستگذاری پولی در بانکداری مرکزی اسلامی
نویسنده: حسین میثمی 

آسیب‌شناسی سپرده‌های قرض‌الحسنه در نظام بانکداری بدون ربای ایران
نویسندگان: ابوالقاسم توحیدی نیا و وحید فولادگر


آسیب‌شناسی معاملات فردایی ارز و طراحی ابزارهای جایگزین در چهارچوب اسلامی
نویسندگان: حسین میثمی و کامران ندری


نقش صوری سازی قراردادهای بانکی در اقتصاد بخش تولید؛ تحلیل وضعیت و ارایه راهکارهای سیاستی
نویسنده: وهاب قلیچ


«قاعده» یا «صلاحدید» در بانکداری مرکزی اسلامی (مورد مطالعه ایران)
نویس
ندگان: وحید مقدم، احسان علی اکبری، ایمان باستانی فر و محمد واعظ


نقدی بر روش‌شناسی مباحثات بهره
نویسندگان: سمیه رشیدیان، محمد مهدی مجاهدی موخر، امراله امینی و علی معصومی‌نیا


بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزارها
نویسندگان: حسین میثمی، سید عباس موسویان و کامران ندری


تحلیل نظری الگوی بانك اسلامی دبی (راهبردهایی برای اصلاح قانون بانكداری ایران)
نویسندگان: سیدعباس موسویان، محمدنقی نظرپور و یحیی لطفی نیا


موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصلاحی
نویسندگان: فرشته ملاکریمی و وهاب قلیچ


شناسایی و اندازه‌گیری شاخص عدالت و کارایی در نظام بانکی؛ موردمطالعه: بانک توسعه صادرات ایران، استان اصفهان
نویسندگان: حسین عیوضلو و مجید کریمی


سنجش ميزان عليت ظالمانه بودن ربا در قرضهای تولیدی و مصرفی
نویسنده: خلیل الله احمدوند و محمد توحیدی


بهره، ربا و ارزیابی دلایل حرمت آن به لحاظ اقتصادی
نویسندگان: صدیقه عطرکار روشن و زهرا هاشمی


مرابحه در اقتصادی اسلامی (با نگرش ویژه به بانکداری)
نویسنده: محمد اکبری


تحلیلی بر ثبات اقتصادی در بانکداری بدون ربا
نویسندگان: علی سایه میری، سمیرا محمدی عسکر آبادی و آسیه داب


ریسک، مفهوم و کاربردهای آن در اقتصاد اسلامی
نویسنده: غلامرضا سرآبادانی


عوامل موثر بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی
نویسندگان: وهاب قلیچ و رسول خوانساری


قاعده سیاست پولی مطلوب در محیط بانکداری بدون ربا
نویسندگان: اکبر کمیجانی، اسداله فرزین وش و سید ضیاءالدین کیاءالحسینی


الزامات تحول از بانكداري بدون ربا به بانكداري اسلامي
نویسندگان: مریم وحیدی تورچي و فرشته خاكيسازوكارهاي اعمال قرارداد در اقتصاد اسلامي
نویسنده: محمدجواد شريف زادهمسئله ربا و بانک (به ضمیمه مسئله بیمه)
نویسنده: شهید مرتضی مطهری


مهندسی مالی و قراردادهای اسلامی
نویسندگان: منور اقبال و طریق الله خان


گزارش امكان سنجی راه اندازي بازار مشتق (قرارداد آتي سهام)
تهیه: بورس اوراق بهادار تهران


چگونگي ارتباط و درجه بستگی علم اقتصاد با قضاوت هاي ارزشي
نویسنده: حسن سبحانی


مطلوبيت گرائي الهياتي بررسي ارزش هاي سازگار با مطلوبيت گرائي و ميزان انطباق و سازگاري آن با مباني اسلامي
نویسنده: علی جابری


معرفي بانكداري اسلامي به جهانيان
نویسنده: خوان سوله


مفاهيم لذت و سعادت در اقتصاد اسلامي
نویسنده: علی اصغر هادوی نیا


نظريه هاي ربا و بهره
نویسنده: سید عباس موسویان


نقد و بررسي مباني و روش شناسي نظريه عدالت جان رالز
نویسندگان: الیاس نادران و محمد نعمتی

چشم انداز اقتصاد اسلامي بر بحران مالي جهاني
نویسنده: لیلا محرابي


پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه داری
نویسنده: ایرج توتونچيان
   (بخش اول)   (بخش دوم)

بررسی دیدگاه غربی و رویکرد اسلامی به ارتکاز ذهنی از ماهیت پول و اعتبار
نویسندگان: محمدمهدی مجاهدی موخر و رحیم دلالی اصفهانی و سعید صمدی و رسول بخشی دستجردی.


سياست هاي پولي و مالي بهينه در اقتصاد مقاومتي با تاكيد برتحريم ها
نویسنده: محمد هاشم بت شكن


تاریخچه بانکداری اسلامی
نویسنده: سید عباس موسویان


نقد و بررسی قانون عملیات بانکداری بدون ربا و پیشنهاد قانون جایگزین
نویسنده: سید عباس موسویان


بررسی نظری تعامل بین عدالت و رشد اقتصادی و نظریه اقتصاد اسلامی کاربردی از دیدگاه بهینه یابی پویا
نویسنده:  رسول بخشی دستجردی


تاثير بحران اقتصادي جهان بر بانكداري اسلامي
نویسندگان: محمدنقی نظرپور، فاطمه رضایی و ایوب خزایی