شماره ۵۶ فصلنامه «اقتصاد اسلامی»

کد خبر: 191877 دوشنبه 19 مرداد 1394 - 11:5
شماره ۵۶ فصلنامه «اقتصاد اسلامی»

شماره جدید فصلنامه «اقتصاد اسلامی» حاوی مقالاتی با عناوین بررسی ظرفیت‌های نوآورانه عقدهای اسلامی و نقش آن در رشد اقتصادی، نوشته محمدعلی ابوترابی، هدی زنده‌دل شهرنوی و نسرین رضایی‌مقدم، سنجش اثر مذهب بر رفتار مصرف‌کننده (مطالعه موردی زنان متأهل اصفهان)، به قلم داود صافی دستجردی و محمدنقی نظرپور و اعتبارهای بانکی، ابزاری برای تبدیل سرمایه اجتماعی به سرمایه نقدی، نوشته حسن سبحانی و محمد جعفری‌نژاد، است.

تحلیل نظری آثار مالیات تورمی بر عدالت اقتصادی، نوشته نصرالله خلیلی تیرتاشی، تحلیل مقایسه‌ای غرر براساس نظریه بازی‌ها و نظریه قراردادها، اثر مرتضی درخشان و محمد واعظ برزانی و بررسی عملکرد ایران در بازارهای اخلاقی، نوشته تقی ابراهیمی سالاری و هادی اسماعیل‌پور مقدم، دیگر مقالات این فصلنامه هستند.

یادآور می‌شود فصلنامه «اقتصاد اسلامی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدیر مسئولی علی‌اکبر رشاد و سردبیری عباس عرب‌مازار منتشر می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایکنا.

صفحه معرفی نشریات بانکداری و مالی اسلامی