همایش «لیزینگ و اقتصاد مقاومتی»

کد خبر: 181868 سه شنبه 13 مرداد 1394 - 9:31
همایش «لیزینگ و اقتصاد مقاومتی»

همایش " لیزینگ و اقتصاد مقاومتی" توسط کانون شرکت‌های لیزینگ ایران و مشارکت شرکت‌های عضو کانون، بانک‌ها ، موسسات مالی و اعتباری ، شرکت‌های بیمه ، صنایع و نیز مراکز علمی و دانشگاهی کشور، هشتم شهریور ماه سال ۱۳۹۴در محل سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.

یکی از محورهای این همایش «الزامات فقهی و حقوقی درصنعت لیزینگ» است که در آن به ایجاد مراکز قضایی ویژه جهت پرونده های خاص لیزینگ، اصلاح ساختار قراردادها، لزوم توسعه و تطبیق عقود اسلامی با صنعت لیزینگ، راهکارهای حقوقی وصول مطالبات و اصلاح قوانین حقوقی و قضایی و وصول مطالبات و ابزارهای حقوقی پرداخته می‌شود.

محورهای اصلی همایش عبارتند از :

ردیف

عنوان پنل های همایش

زیرشاخه های پنل

1

موانع وراهکارهای تامین منابع  مالی در صنعت لیزینگ

شناسایی شیوه های نوین تامین منابع مالی

استفاده از بازار سرمایه و ابزارهای تامین مالی از طریق بازار سرمایه(اوراق مشارکت)

راهکارهای جذب و تامین منابع مالی در صنعت لیزینگ

استفاده از خطوط اعتباری(عاملیت)

ابزارهای نوین تامین مالی ، صکوک

2

اصلاح و بازنگری قوانین مرتبط با صنعت لیزینگ

چگونگی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در شرکت های لیزینگ

چالش های نظارتی در صنعت لیزینگ

ضرورت بازنگری قوانین اقتصادی و مالیاتی

تاثیر قوانین مالیاتی بر صنعت لیزینگ

فرصت ها و تهدیدهای قوانین جاری پولی و بانکی بر صنعت لیزینگ

3

تاثیر صنعت لیزینگ بر  اقتصاد کشور

تاثیر ساسیتهای اقتصادی دولت بر صنعت لیزینگ

لیزینگ تولید داخلی ، کنترل و عرضه و تقاضا و کاهش تورم

نقش لیزینگ در رشد اقتصاد ملی

لیزینگ بازوی عملیاتی بانکداری

نقش صنعت لیزینگ در مهار تورم

تاثیر صنعت لیزینگ بر صنعت مسکن

4

نقش صنعت  لیزینگ  در ارتقاء رفاه اجتماعی

نقش لیزینگ در توانمد سازی اقتصاد خانواده

نقش لیزینگ در پیشرفت و رفاه اجتماعی شهروندان

بسترهای مناسب خدمات لیزینگ بر ایجاد اشتغال و کارآفرینی

نقش لیزینگ عملیاتی در رفاه اجتماعی

نقش لیزینگ در تامین مسکن

۵

الزامات فقهی و حقوقی درصنعت لیزینگ

ایجاد مراکز قضایی ویژه جهت پرونده های خاص لیزینگ

اصلاح ساختار قراردادها

لزوم توسعه و تطبیق عقود اسلامی با صنعت لیزینگ

راهکارهای حقوقی وصول مطالبات و اصلاح قوانین حقوقی و قضایی

وصول مطالبات و ابزارهای حقوقی