ابزار تهاتر ارزی در بانکداری بدون ربا جهت سياست‌گذاری بانک مرکزی

کد خبر: 181852 چهارشنبه 31 تیر 1394 - 9:3
ابزار تهاتر ارزی در بانکداری بدون ربا جهت سياست‌گذاری بانک مرکزی

فصلنامه پولی و بانکی در آخرین شماره خود مقاله‌ای تحت عنوان «ابزار تهاتر ارزی در بانکداری بدون ربا جهت سياست‌گذاری بانک مرکزی» را به قلم حسين ميسمی، حميد زمان‌زاده، اصغر شاهمرادی و فرهاد نيلی به چاپ رسانده است.

در چکيده این مقاله می‌خوانیم:

«بازار ارز ايران همواره با نوسانات گوناگون مواجه بوده و اين نوسانات روابط ارزی بانک مرکزی با بانک‌های تجاری و روابط بانک‌های تجاری با واردکنندگان و صادرکنندگان را با ريسک نوسان قيمت ارز مواجه ساخته است. طراحی ابزار تهاتر ارزی با قابليت کاربرد در نظام بانکداری بدون ربا می‌تواند جهت مديريت ريسک يادشده اثرگذاری قابل‌توجهی داشته باشد. اين پژوهش با طراحی ابزار تهاتر ارزی در چهارچوب بانکداری بدون ربا، ابعاد گوناگون آن را مورد بحث قرار می‌دهد. يافته‌هايی که بر پايه روش تحليلی-توصيفی به‌دست آمده‌اند، نشان می‌دهند که می‌توان ابزار تهاتر ارزی متعارف را به‌نحوی اصلاح کرد که با ضوابط فقهی سازگار گردد و کارکردهای اقتصادی خود را نيز حفظ کند. بانک مرکزی می‌تواند با عملياتی‌کردن ابزار پيشنهادی در بازار ارز، تا حدی بر محدوديت‌های ناشی از کمبود ذخاير ارزی و نقدشوندگی پايين اين ذخاير غلبه کند و قدرت اثرگذاری خود در مديريت نوسانات بازار ارز را بهبود بخشد.»

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت اصل مقاله به این لینک مراجعه نمایند.