بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی

کد خبر: 181729 یکشنبه 20 اردیبهشت 1394 - 14:15
بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی

مقاله «بررسی مبانی فقهی جرم پول شویی» به قلم حمید سلیمانی و عبدالکریم عبدالهی نژاد در شماره سوم از دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی به چاپ رسیده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

پول شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می شود جلوه ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم انگاری و مبارزه با آن تاکید کرده اند و در حقوق داخلی هم به موجب قانون مبارزه با پول شویی به عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی ای وجود دارد که مستند تحریم و جرم انگاری این پدیده است؛ که این نوشتار، به بیان این دلایل فقهی به طور دقیق پرداخته است؛ همچنین رابطه ی پول شویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم انگاری پول شویی با بعضی اصول و قواعد فقهی مهمی از جمله ید، تسلیط و سوق که گروهی قائل هستند مورد اشاره و بررسی واقع شده است. بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پولشویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته شده است.

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت اصل مقاله به این لینک مراجعه نمایند.