گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کلان ، زمستان ۱۳۹۳(شماره ۷)

کد خبر: 181644 دوشنبه 20 بهمن 1393 - 19:35
گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کلان ، زمستان ۱۳۹۳(شماره ۷)
گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کلان - شماره ۷ - اسفند۱۳۹۳

تهیه‌کنندگان : دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، سجاد ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی، دکتر رامین مجاب

تاریخ انتشار  غیرعمومی :  ۲۰ بهمن ۱۳۹۳

تاریخ انتشار  عمومی     :  ندارد

پژوهشکده پولی و بانکی گزارش‌های فصلی متغیرهای کلان را به صورت منظم و در اواسط ماه دوم هر فصل منتشر می‌سازد که شامل تحلیل وضعیت موجود و پیش‌بینی آینده محیط اقتصاد کلان ایران است. این گزارش‌ها به شکل محرمانه و مختص مقامات منتشر می‌شوند و انتشار عمومی ندارند.