ارتباط پول و قیمت ؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده

کد خبر: 181638 چهارشنبه 30 مهر 1393 - 14:59
ارتباط پول و قیمت ؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده
ارتباط پول و قیمت ؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده

نویسنده: دکتر رامین مجاب

شماره مقاله کاری : MBRI-PP-93014 - پژوهشکده پولی و بانکی

تاریخ انتشار :  مهر ۱۳۹۳

در این یادداشت سياستی، آمارهای گزارش‌شده از قيمت اقلام موجود در سبد مصرفی خانوار از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گيرد و ماهيت تغييرات نرخ رشد قيمت اقلام مختلف پس از سیاست‌های انقباضی و انبساطی پولی توضیح داده می‌شود. از جمله سياست‌هایی که دولت در زمينه کنترل قيمت‌ها می‌تواند در پيش بگيرد، سياست وضع سقف قيمت است، اما نتایج نشان می‌دهد که این سياست‌ها الزاماً کوتاه‌مدت هستند. بنابراین، توصيه می‌شود رویکرد دولت در این زمينه تغيير نهادها و قوانين به منظور تقویت تجارت، رقابت و رشد تکنولوژی باشد. همچنين تحليل بلندمدت نشان می‌دهد که می‌توان تورم بلندمدت را با کاهش نرخ رشد پایه پولی کم کرد. از طرف دیگر، تحليل‌های کوتاه‌مدت با توجه به تجربه اجرای سیاست‌های انقباضی و انبساطی به ترتيب در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۴ نشان می‌دهد که کاهش یا افزایش شاخص قيمت کالاها و خدمات بلافاصله پس از تصميم سياستگذار رخ نمی‌دهد، بلکه فرایند تأثيرگذاری تغيير نرخ رشد حجم پول بر قيمت‌ها زمان‌بر است.