ارائه گزارش از نحوه فروش اوراق مشارکت

کد خبر: 181633 یکشنبه 10 اسفند 1393 - 20:29
ارائه گزارش از نحوه فروش اوراق مشارکت

مجلس در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 94، بانک مرکزی را موظف به ارائه گزارش از نحوه فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی ارزی و ریالی کرد.

بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌ محض فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی ارزی و ریالی از سوی دستگاههای اجرائی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام کند.

همچنین مجلس بند «ز» تبصره 6 را به تصویب رساند که مطابق با آن، آیین‌نامه اجرائی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای (الف) تا (و) و سهم هریک از شرکت‌ها از اوراق منتشره بند (الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

 

نرخ مالیاتی اوراق مشارکت صفر شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند که نرخ مالیاتی تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت صفر باشد.

بر اساس این مصوبه، تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد(50%) دولت و پنجاه‌ درصد(50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.

همچنین مجلس بخش هزینه‌ای بند «د» تبصره 6 را به تصویب رساند که بر اساس آن حداقل پنجاه درصد از سقف اوراق موضوع این بند یعنی انتشار 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی به طرح‌های قطار شهری اختصاص می‌یابد.

نمایندگان پیش از این در بخش درآمدی مقرر کرده بودند که به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه اجرائی آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند.

 

تسهیلات 30 میلیون تومانی صندوق توسعه ملی برای توسعه زارعت و باغداری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در جریان رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه 94 مصوب کردند 30 میلیون تومان برای توسعه زارعت و باغداری از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی اختصاص یابد.

به موجب بند الحاقی به تبصره پنج لایحه بودجه 94 که به پیشنهاد یونس اسدی نماینده مشکین‌شهر به تصویب رسید، 20 درصد از سهم ریالی بخش کشاورزی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی جهت توسعه زارعت و باغداری با معرفی وزارت جهاد کشاورزی از طریق بانک کشاورزی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

به موجب این مصوبه حداکثر سقف تسهیلات از این محل 300 میلیون ریال تعیین می‌شود.

 

اختصاص 15 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح‌های نفت و گاز و پروژه‌های عمرانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در جریان رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه 94 مصوب کردند 15 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک و همچنین پروژه‌های عمرانی نیمه تمام اختصاص یابد.

نمایندگان مجلس که پیش از این در بند الف تبصره شش لایحه بودجه 94 به وزارتخانه‌ها اجازه داده بودند تا سقف 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کنند در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مصوب کردند که این اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرح‌های حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرح‌های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب‌شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق، احداث و تکمیل طر‌ح‌های نیمه تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته اختصاص یابد.

همچنین به موجب بند «ب» تبصره شش لایحه بودجه 94 به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد(50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

به موجب این مصوبه، منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

 

مجوز مجلس به ایدرو و ایمیدرو برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ایدرو و ایمیدرو مجوز دادند که در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته سرمایه‌گذاری کنند.

بر اساس این مصوبه، به منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور، به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد(49%) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند.

همچنین نمایندگان بند الحاقی به تبصره‌ پنج را به تصویب رساندند.

بیش از این بخش درآمدی این بند به تصویب رسیده بود که بر اساس آن به منظور آبرسانی به روستاها معادل ریالی مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) دلار به صورت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

امروز مجلس با تصویب بخش هزینه‌ای این بند مقرر کرد که دولت مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) دلار را تا سال 1394 هزینه کند. این مبلغ طی هشت سال از محل عواید حاصل از اجرای این طرح‌ها به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌شود.