انتشار اوراق‌مشارکت با نرخ‌سود مصون از تورم

کد خبر: 181631 شنبه 9 اسفند 1393 - 21:14
انتشار اوراق‌مشارکت با نرخ‌سود مصون از تورم

کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود مصون از تورم را به تصویب رساند.

اوراق با نرخ شناور که با نام «شناورها» نیز شناخته شده‌اند یک سرمایه گذاری با پرداخت‌های سود شناور یا تعدیل سود براساس یک معیار از پیش تعیین شده طی دوره معین است.

بالا بودن نرخ تورم طی سال‌های اخیر و عدم انعطاف سودهای علی الحساب پرداختی اوراق مشارکت، پیامدهای نامطلوبی را به همراه داشته است؛ عدم جذابیت اوراق برای سرمایه گذاری، افزایش هزینه‌های تأمین مالی و تعهد پذیره نویسی برای بانی یا ناشر و عدم رعایت حقوق واقعی سرمایه گذاران از جمله اثرات عدم انعطاف نرخ سود اوراق است. یکی از راهکارهای ارائه شده به منظور حفظ قدرت سرمایه سرمایه گذاران در مقابل تورم، استفاده از اوراق مصون از تورم است.

اوراق مشارکت با نرخ سود علی الحساب شناور (اوراق مشارکت با نرخ سود علی الحساب مصون از تورم)، اوراق مشارکتی است که در آن، نرخ سود علی الحساب پرداختی براساس شاخص تورم (که در این شاخص تورم بصورت سالانه تعیین شده و می‌تواند بر اساس تورم بخشی یا شاخص تورم تولیدکننده تعیین گردد) و طبق فرمول معینی تعدیل می‌شود. در سررسید اوراق، پروژه ارزشیابی می‌شود و مابه التفاوت ارزش اقتصادی روز پروژه از سودهای علی الحساب پرداخت شده طی دوره به عنوان بازدهی واقعی پروژه و اصل سرمایه اولیه به سرمایه گذاران پرداخت می‌شود.

تعیین فرمول نرخ سود علی الحساب که عبارتست از نرخ تورم هر دوره پرداخت سود به علاوه درصد مشخص، براساس شاخص‌های کلان اقتصادی و مهندسی مالی اوراق صورت می‌گیرد.

کمیته تخصصی فقهی پس از بحث و بررسی پیرامون مباحث اقتصادی و فقهی موضوع، الگوهای زیر را از منظر فقهی تأیید کرد:

۱. سود علی الحساب شناور: در این روش سود علی الحساب اوراق مشارکت که بر مبنای نرخ تورم به اضافه درصد مشخص تعیین می‌شود، از طرف بانی یا ناشر به دارندگان اوراق به عنوان قرض پرداخت می‌شود تا در سررسید بر مبنای سود واقعی پروژه تسویه شود.

۲. استفاده از حق اختیار فروش: در این روش ضمن عقد شرکت، ناشر به شرکاء که همان دارندگان اوراق مشارکت هستند این حق را می‌دهد که چه در مقاطع دوره ای پرداخت سود علی الحساب و چه در سررسید نهایی، بتوانند سهم الشرکه خود را، که عبارتست از ارزش اسمی اوراق به اضافه سود اوراق که بر اساس فرمول مشخصی (تورم به اضافه درصد معین) تعیین شده را به ناشر یا بازارگردان اوراق بفروشند.

۳. استفاده از حق اختیار فروش و حق اختیار خرید: در این روش ضمن عقد شرکت، ناشر به شرکاء که همان دارندگان اوراق مشارکت هستند این حق را می‌دهد که چه در مقاطع دوره ای پرداخت سود علی الحساب و چه در سررسید نهایی، بتوانند سهم الشرکه خود را، که عبارتست از ارزش اسمی اوراق به اضافه سود اوراق که بر اساس فرمول مشخصی (تورم به اضافه درصد معین) تعیین شده را به ناشر یا بازارگردان اوراق بفروشند، کما اینکه خریداران اوراق به ناشر این حق را می‌دهند که ناشر (در صورت مجاز بودن به خرید) در سررسید مقرر اختیار خرید اوراق بر اساس فرمول مشخصی (تورم به اضافه درصد معین) داشته باشد.

منبع: مهر