شماره ۲ فصلنامه «توسعه بانکداری و مالیه اسلامی»

کد خبر: 181603 سه شنبه 21 بهمن 1393 - 9:17
شماره ۲ فصلنامه «توسعه بانکداری و مالیه اسلامی»

شماره دوم فصلنامه علمی ـ تخصصی توسعه بانکداری و مالیه اسلامی از سوی بانک دی منتشر شد. در این شماره از این فصلنامه که شماره پاییز آن محسوب می‌شود سه مقاله تخصصی در حوزه بانکداری اسلامی منتشر شده است.

مقالات «مبانی فکری و فلسفی بانکداری اسلامی و چالش‌های آن در ایران» به قلم دکتر مهدی رضوی و «سازوكارهاي مقابله با بحران‌هاي مالي (مقایسه بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی) به قلم دکتر محمود روزبهان از جمله بخش‌های اصلی این فصلنامه هستند.

همچنین در شماره دوم فصلنامه توسعه بانکداری و مالیه اسلامی ترجمه مقاله «اهداف اقتصاد و بانکداری اسلامی در پرتو  شریعت» به قلم "مصطفی عمر محمد" و "سی‌هیداوتی شهوا" و مترجمی دکتر حسن گلمرادی منتشر شده است.

از جمله دیگر بخش‌های این شماره می‌توان به معرفي "قرارداد  سلف" و  معرفی موسسه دولتی اوقاف کویت به عنوان یکی از موسسات اوقاف در کشورهای اسلامی اشاره کرد.

در همین زمینه معاونت طرح و توسعه بانک دی از استادان و علاقه‌مندان فعال در حوزه بانکداری اسلامی دعوت کرد تا مقالات تخصصی خود را برای انتشار در شماره‌های آتی مجله به نشانی EIBF@BANK-DAY.IR  ارسال کنند.

شماره سوم فصلنامه توسعه بانکداری و مالیه اسلامی که مربوط به زمستان 93 خواهد بود تا پایان امسال منتشر می‌شود.