آسیب‌شناسی انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه ایران

کد خبر: 181588 پنج شنبه 9 بهمن 1393 - 13:0
آسیب‌شناسی انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه ایران

جلسه کارشناسی آسیب‌شناسی انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه ایران با حضور صاحبنظران این حوزه در تأمین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،در این نشست که به همت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار شد مدیران و کارشناسان ارشد سازمان بورس، شرکت مدیریت دارایی مرکزی، کمیته فقهی، شرکت های مشاور سرمایه گذاری و شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان حضور داشتند. در ابتدای این جلسه آمار عملکردی نظام تأمین مالی در ایران مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این آمار، در سال 92 در مجموع 1300 میلیارد ریال تأمین مالی صورت گرفته است. از مجموع این ارقام، بیش از 75 درصد کل تأمین مالی صورت گرفته از طریق بازار پول انجام شده است و بازار سرمایه تنها 20 درصد از این حجم را به خود اختصاص داده است. همچنین از این میزان سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، بیش از 95 درصد از طریق انتشار اوراق بهادار سرمایه ای و افزایش سرمایه بوده است و سهم اوراق بدهی کمتر از 5 درصد است.

در ادامه این جلسه مسائل و مشکلات موجود مربوط به انتشار اوراق بدهی بررسی شد و مهمترین مشکلات این ابزارها در جهت تأمین مالی بنگاه های اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفت. بر این اساس، مشکلات مربوط به ضمانت اوراق، تنوع پایین ابزارهای تأمین مالی موجود در بازار و مسائل مربوط به نهادهای ناظر اوراق، به عنوان اصلی ترین مشکلات پیشروی انتشار ابزارهای تأمین مالی بیان شد.

همچنین ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای حل مسائل مربوط به رکن ضمانت اوراق در انتشار اوراق بدهی، توثیق سهام به جای رکن ضامن و ضمانت سود اوراق در اوراق اجاره مطرح شد. در ادامه این جلسه، مشکلات مربوط به تنوع کم ابزارهای مالی مورد بررسی قرار گرفت که در این حوزه نیز ابزارهای تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین تأمین مالی از طریق ابزارهای بورس کالا و انرژی مورد تأکید قرار گرفت.

در پایان نیز مسائل و مشکلات مربوط به نهادهای ناظر در انتشار اوراق مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات ناشران اوراق در این زمینه مطرح شد.