تاسيس دادسراي پولي و بانکي

کد خبر: 181574 یکشنبه 5 بهمن 1393 - 8:57
تاسيس دادسراي پولي و بانکي


به گزارش ايسنا، عباس جعفري دولت‌آبادي در خصوص اظهارات اخير يکي از مقامات دولتي در مورد پرونده بابک زنجاني گفت: در اين پرونده، از رييس کل سابق بانک مرکزي و تعدادي از وزراي سابق، تحقيقات لازم صورت گرفته است و با توجه به گستردگي ابعاد پرونده، تکميل تحقيقات مستلزم زمان بيشتري است. پيش از اين جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور از جلسات بابک زنجاني با رئيس کل سابق بانک مرکزي خبر داده بود
.

وي افزود: بازپرس در مرحله فعلي، تحقيقات خود را بر روي سه متهم اصلي پرونده متمرکز کرده است و پس از فراغت از اين امر، در مورد ساير متهمان پرونده اقدام و تصميم اتخاذ خواهد شد. دادستان تهران همچنين گفت: رياست محترم قوه قضاييه با تاسيس دادسراي پولي و بانکي در تهران موافقت کرده و اين دادسرا در شرف افتتاح رسمي است.