هدف ابزار های مالی اسلامی سفته‌بازی نیست.

کد خبر: 181514 سه شنبه 9 دی 1393 - 14:8
هدف ابزار های مالی اسلامی سفته‌بازی نیست.

دکتر علی صالح آبادی مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران در همایش مدیریت ریسک و مهندسی مالی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در حوزه بازار سرمایه گفت: اکنون زمان آن فرارسیده است موسسات اعتبار سنجی و رتبه‌بندی اوراق بهادار برای توسعه ابزارهای مالی راه‌اندازی شود.

دکتر صالح آبادی، یکی از ضرورت‌های شناخت مفهومی مهندسی مالی در بازارهای سرمایه را آشنایی با نقش ابزارها و خدمات مورد استفاده آن ذکر کرد و با اعلام این مطلب که “شکل‌گیری و توسعۀ ابزارهای مالی ضرورت توسعۀ اقتصادی است” اظهارداشت: بدون پذیرش و مدیریت ریسک، رشد اقتصادی محقق نخواهد شد چرا که عدم وجود ریسک موجب از دست رفتن انگیزه‌ها شده و کارایی اقتصادی را نیز به‌مخاطره می‌اندازد. ریسک بیش از حد یا پذیرش متهورانه ریسک نیز می‌تواند با ایجاد شوک‌، رشد اقتصادی را کاهش دهد.

دکتر صالح آبادی سه هدف اصلی مهندسی مالی در رفع نیازها و مسائل بازار را تامین مالی ، پوشش ریسک و سفته بازی دانست و گفت : در مبانی اسلامی هدف از ایجاد ابزارهای مالی سفته‌بازی نیست بلکه تامین مالی و پوشش ریسک برای ما اولویت دارد.

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در حوزه بازار سرمایه افزود: همانند کسب و کارهای تولیدی که حیات و موفقیت آنها در گرو تولیدات نوین است، ایجاد ابزارهای کاربردی جدید را می‌توان یکی از مهمترین مسائلی برشمرد که مدیران مالی در بنگاه‌های ارائه کنندۀ خدمات مالی به آن توجه می کنند.

به باور دکتر صالح آبادی درک صحیح از «نیاز واقعی اقتصاد» کشور اولین مرحله از خلق ابزار مالی است که پس از احصای این نیاز،  مهمترین مسئله «تطابق طراحی ابزار با شریعت» یا اصول اسلامی است. برای تکمیل فرایند خلق تا انتشار ابزار، مهندسان مالی باید از میزان پذیرش ابزار طراحی شده در نزد عموم نیز اطمینان نسبی حاصل نمایند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در این زمینه تصریح کرد: اولین گام در جهت بررسی فقهی ابزار مالی، شناخت کامل موضوع، کارکردها و آثار آن است، دومین گام، تطبیق موضوع، کارکردها و آثار ابزار مالی با موازین شرعی و سومین گام، تأیید یا رد کلی موضوع و یا میزان پذیرش ابزار طراحی شده در نزد عموم با ایجاد اصلاحات خواهد بود.

دکتر صالح آبادی ادامه داد: طراحی ابزار و سپس تأیید آن براساس موازین شرعی نمی‌تواند متضمن رفع نیاز بوجود آمده باشد به همین جهت برای تکمیل فرایند خلق تا انتشار ابزار، مهندسان مالی باید از میزان پذیرش ابزار طراحی شده در نزد عموم مردم نیز اطمینان نسبی حاصل نمایند.

اعتبارسنجی و رتبه بندی اوراق بهادار برای توسعه ابزارهای مالی با درآمد ثابت، فراهم نمودن سازوکارهای ارتقای رتبه اعتباری، رقابتی بودن نرخ‌های سود اوراق بهادار متناسب با ریسک اوراق، تأیید فقهی ابزارهای مالی، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی از جمله زیر ساختهای لازم برای توسعه ابزارهای مالی از سوی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ذکر شد.

دکتر صالح آبادی همچنین دیگر زیرساختهای ضروری برای توسعه ابزارهای یاد شده را تنظیم قوانین و مقررات یکپارچه در توسعه ابزارها، ملاحظات حسابداری و مالیاتی در طراحی ابزار، هماهنگی با سایر نهادهای سیاستگذار در انتشار اوراق بهادار، تناسب بین سلیقه و نیاز سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی و وجود بسترهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم عنوان کرد.

وی در پایان در حوزه مهندسی مالی پیشنهادهایی همچون راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی، رقابتی شدن نرخ‌ اوراق بهادار، بسط فرهنگ بازار سرمایه و ارتقای سواد مالی و هماهنگی در سیاست‌گذاری بازار پول و سرمایه ارائه کرد.