بزرگترین بانک دولتی ترکیه، شعبه بانکداری اسلامی تاسیس می‌کند.

کد خبر: 181441 شنبه 15 آذر 1393 - 9:28
بزرگترین بانک دولتی ترکیه، شعبه بانکداری اسلامی تاسیس می‌کند.

 

هالک بانک، بزرگترین بانک دولتی ترکیه، از نهاد قانونگذار بانکی این کشور برای تاسیس یک شعبه بانکداری اسلامی درخواست صدور مجوز کرد.

به گزارش بلومبرگ، هالک بانک، بزرگترین بانک دولتی ترکیه، از نهاد قانونگذار بانکی این کشور برای تاسیس یک شعبه بانکداری اسلامی درخواست صدور مجوز کرد. دولت ترکیه تلاش می کند سهم فعالیت‌های مالی مطابق با قوانین اسلامی را در این کشور مسلمان افزایش دهد.

پیش از این بانک زراعت ترکیه نیز درخواست مشابهی را تقدیم نهاد قانونگذار بانکی این کشور کرده بود. حسین آیدین، مدیر اجرایی بانک زراعت ترکیه روز اول اکتبر در استانبول به خبرنگاران گفت، در حال حاضر ۴ بانک اسلامی در ترکیه فعال هستند که مجموع دارایی آنها حدودا نصف دارایی بانک زراعت است.

اتحادیه بانک‌های مشارکتی ترکیه که گروهی متشکل از بانک‌های اسلامی این کشور است، پیش بینی کرده است که میزان دارایی‌های مطابق با قوانین اسلامی این کشور تا سال ۲۰۲۳ به ۱۵ درصد کل نقدینگی صنعت بانکداری ترکیه برسد. این رقم در سال جاری ۵ درصد گزارش شده است.

مهمت سیمسک، وزیر دارایی ترکیه روز ۱۶ اکتبر در مصاحبه ای گفته بود، دسترسی کافی به تسهیلات بانکی منطبق بر قوانین اسلامی در ترکیه وجود ندارد و دولت آماده بررسی درخواست‌ها برای ایجاد بانک‌های اسلامی است.