کمیته بازاریابی بانک قرض الحسنه مهر ایران فعال شد.

کد خبر: 181431 چهارشنبه 12 آذر 1393 - 9:23
کمیته بازاریابی بانک قرض الحسنه مهر ایران فعال شد.


در راستای خدمت رسانی بهتر به هموطنان عزیز و جذب منابع به منظور اعطای تسهیلات به اقشار نیازمند جامعه، نخستین جلسه کمیته بازاریابی بانک قرض الحسنه مهر ایران با حضور مدیر عامل  بانک، آقای للـه‌گانی و سایر اعضاء کمیته متشکل از آقایان پدرام عضو هیات مدیره ناظر بر امور مشتریان ویژه، رحیمی و ترکیان معاونین مدیر عامل، مدیر امور استانها، روسای ادارات سازمان و تحقیقات، روابط عمومی و اطلاع رسانی و سایر اعضا برگزار شد.

آقای للـه‌گانی مدیر عامل بانک ضمن تشریح اهمیت بازاریابی از جنبه های مختلف اظهار داشت: حیات یک مجموعه اقتصادی، وابسته به بازاریابی و جذب منابع است، لذا باید با برنامه‌ریزی دقیق و علمی از همه ظرفیت‌ها در این خصوص استفاده شده تا بازاریابی در این بانک نهادینه گردد. به همین خاطر مسئولیت و وظیفه ستاد مرکزی بانک مهم می‌باشد.

مدیر عامل بانک با بیان این مطلب که بازاریابی طرح‌ها و پروژه‌ها در دست اقدام می‌باشد افزود: جهت دستیابی سریع‌تر به این مهم لازم است بستر علمی مناسبی در این بانک تعریف شده و نقشه راه بازاریابی داشته باشیم لذا می‌بایستی واحدهای مختلف بانک بویژه اداره سازمان و تحقیقات بانک که تلاش زیادی در این زمینه انجام داده و امور اجرایی بازارایابی را به پیش می‌برند در اسرع وقت چارچوب آنرا مدون و با هماهنگی و همکاری سایر اعضاء کمیته در خصوص اهداف، ماموریت، چشم انداز، تبیین وظایف هر واحد، شناسایی نقاط قوت و ضعف، شناسایی تهدیدها و فرصت ها و اجرای برنامه های عملیاتی اقدام نمایند.

آقای للـه‌گانی، بازاریابی در بانک را از مسئولیت ها و و ظایف اصلی تک تک کارکنان در کلیه رده‌های شغلی برشمرد و اظهار داشت: بازاریابی بانک باید از شعبه آغاز و با تشکیل کمیته بازاریابی شعب، کمیته بازاریابی ستاد استان‌ها، ارسال صورتجلسات در مقاطع 15 روز و یک ماه به عضو هیات مدیره ناظر بر استان این امر بیش از پیش احیا شود.

در این جلسه آقای پدرام عضو هیات مدیره ناظر بر امور مشتریان ویژه در خصوص جایگاه بازاریابی در بانک، انتظاراتی که از نمایندگان بازاریابی استانها می رود، دقت در انتخاب آنها و... مطالبی را بیان نمود. همچنین سایر اعضاء نیز مطالبی پیرامون توسعه و نهادینه نمودن بازاریابی در بانک بیان نمودند.