آیا در بازار پول اضافه عرضه وجود دارد؟

کد خبر: 171395 شنبه 1 شهریور 1393 - 15:29
آیا در بازار پول اضافه عرضه وجود دارد؟
مجریان پروژه :
    دکتر سیدعلی مدنی‌زاده ، دکتر رامین مجاب ، مجید عینیان 


تاریخ شروع :
     شهریورماه ۱۳۹۳


چکیده :
   در اقتصاد ایران دو ویژٰگی باعث به‌وجود آمدن عدم تعادل میان‌مدت در بازار پول می‌شود. ویژگی اول تعیین دستوری نرخ بهره است که باعث می‌گردد مکانیسم بازار در تعیین قیمت پول در کوتاه‌مدت موثر نباشد؛ به این معنی که اضافه تقاضای پول و فشاری که از این طریق در جهت افزایش هزینه‌فرصت نگهداری پول (نرخ بهره) به‌وجود می‌آید با توجه الزامات بانکداری اسلامی خنثی گردد. ویژگی دوم وجود درآمدهای برونزای نفت و مکانیسم واردات کالاهای نهایی است که باعث می‌شود فشار در جهت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش عرضه حقیقی پول متوقف شود. در دهه ۱۳۸۰ دوره‌ای از رونق درآمدهای نفتی را شاهد بوده‌ایم. در طول این دوره نسبت نقدینگی به سطح عمومی قیمت‌ها پیوسته افزایش یافته است. رکود ابتدای دهه ۱۳۹۰ این روند افزایشی را متوقف می‌کند، اما این نسبت در دوره اخیر فاصله زیادی از سطح خود در دهه ۱۳۷۰ دارد، آنگونه که این نگرانی به‌وجود می‌آید که در آینده دوره‌ای تورمی را شاهد خواهیم بود. سوال مهمی که مطرح است آن است که آیا این نگرانی بی‌مورد است و نسبت حجم پول به قیمت به سطح تعادلی بلندمدت جدیدی رسیده است یا خیر؟ پاسخ به سوال فوق مستلزم شناسایی عوامل تعیین کننده تقاضای پول در بلندمدت و همچنین کمیت اثرگذاری این عوامل است.

محصولات :
     مقاله علمی‌پژوهشی فارسی
     مقاله علمی‌پژوهشی انگلیسی
     یادداشت سیاستی
     مقاله برای وب‌سایت