دوازدهمین شماره از دوفصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی» منتشر شد.

کد خبر: 171347 یکشنبه 25 آبان 1393 - 9:7
دوازدهمین شماره از دوفصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی» منتشر شد.

دانشگاه امام صادق (علیه السلام) شماره جدید دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی (دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1393) را منتشر کرد.

عناوین و مولفین مقالات این شماره به شرح ذیل است:

1. قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی / مسعود درخشان

2. تحلیل مقایسه‌ای شاخص فقر چندبعدی در اسلام و اقتصاد متعارف / محمدمهدی عسکری; حسین غفورزاده

3. اثر زکات بر مصرف عمومی در ایران / حشمت‌اله عسکری; بهروز بادپا

4. بررسی رابطه ایمان به خدا بر رفتار مصرف کننده / محمد لشکری; زکیه مهرپارسا

5. بررسی اثرپذیری الگوهای رفتار عقلانی در اقتصاد سنتی (متعارف) از نظریه‌های عقلانیت در سایر دانش‌ها / حسن آقا نظری; سیدحسین علی دانش

6. تحلیل تطبیقی آراء اندیشمندان مسلمان در مهندسی مالی اسلامی / زینب وثوقی; محمد واعظ برازانی; حجت اله عبدالملکی

7. نمایه سال ششم (پاییز و زمستان 92 و بهار و تابستان 93) شماره های 11 و 12 / مهدی رعایائی

صفحه معرفی نشریات داخلی