صدور مجوز صندوق نیکوکاری دانشگاه الزهرا (س)

کد خبر: 171255 شنبه 19 مهر 1393 - 15:18
صدور مجوز صندوق نیکوکاری دانشگاه الزهرا (س)

صندوق نیکوکاری دانشگاه الزهرا (سلام الله علیها) در اجرای ماده 28 و بند 6 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 و ماده 2 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388، مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، صندوق نیکوکاری دانشگاه الزهرا در اجرای ماده 28 و بند 6 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 و ماده 2 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تحت شماره 34650 و شناسه ملی 14004410987 نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

این صندوق در اندازه کوچک و از نوع صندوقهای در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود 14 درصد سالیانه است که با حداقل 5 هزار و حداکثر 50 هزار واحد سرمایه گذاری یک میلیون ریالی است.

مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص)، مدیر اجرا دانشگاه الزهرا، ضامن نقدشوندگی صندوق شرکت سرمایه­ گذاری بهمن (سهامی عام)، متولی شرکت مشاور سرمایه­ گذاری آوای آگاه (سهامی خاص) و حسابرس صندوق موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران است.

هر شخص نیکوکار می‌تواند با سرمایه‌‌گذاری در این صندوق‌ها، به سه روش در این امر خیرخواهانه شرکت کند.

در روش اول سرمایه‌گذار نیکوکار، اصل و در نتیجه تمام منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خود را به امور نیکوکارانۀ صندوق اختصاص می‌دهد. در این صورت گواهی سرمایه‌گذاری به‌نام دانشگاه الزهرا صادر و به شخص نیکوکار لوح تقدیر اعطاء می‌شود.

در روش دوم، سرمایه‌گذار نیکوکار تمام منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خود در صندوق را به امور نیکوکارانه اختصاص می‌دهد. در این صورت گواهی سرمایه‌گذاری به‌نام شخص نیکوکار صادر می‌شود.

در سومین روش، سرمایه‌گذار نیکوکار بخشی از منافع سرمایه‌گذاری خود در صندوق را (که سالانه بیش از حداکثر نرخ سود علی‌الحساب سپردۀ پنج ساله در سیستم بانکی کشور نخواهد بود)، به خود اختصاص داده و در صورتی‌که از سرمایه‌گذاری وی در صندوق، منافعی بیشتر به دست آید، مابقی منافع را به امور نیکوکارانه صندوق اختصاص می‌دهد که در این صورت نیز گواهی سرمایه‌گذاری به‌نام شخص نیکوکار صادر می‌شود.

بر اساس این گزارش، از ابتدای تأسیس صندوق های نیکوکاری تا به حال، بازار سرمایه 8 صندوق نیکوکاری فعال را شاهد بوده است که می توان به صندوق نیکوکاری پرسپولیس، صندوق نیکوکاری محبان نینوا، صندوق نیکوکاری رفاه کودک، صندوق نیکوکاری حافظ، صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران، صندوق نیکوکاری دانشگاه الزهرا، صندوق یکم نیکوکاری آگاه و صندوق نیکوکاری بانک گردشگری اشاره داشت.